Weer het jaagpad……

Het jaagpad in Op Buuren. De voorzitter van onze Kring heeft het College van B&W en de raad een brief gestuurd waarin aangedrongen wordt op het nakomen van de afspraken over het herstel van het jaagpad. De Kring acht het herstellen van het pad een zaak van groot...

Data om in uw agenda te noteren.

Lezingen en activiteiten Historische Kring Maarssen – najaar 2017 en voorjaar 2018. Zie de “Evenementenkalender” tweede blauwe vak van de website.

Verzekeringen via de gemeente Stichtse Vecht

De Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers een zogenaamde basispolis afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt. Op een pluspolis zijn ook bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en...

Opening Zoddenpad en Vredevoetpad

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. Landschap Erfgoed Utrecht opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad. En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. De officiële opening van de beide routes werd verricht door...