Data om in uw agenda te noteren.

Programma HKM Najaar 2017 De Kring is bij de volgende evenementen aanwezig: Zaterdag 9 september 2017: Open Monumentendag. Zaterdag 4 november 2017: Vrijwilligers dag Bisonspoor. Data van lezingen om in uw agenda te reserveren: Donderdag 5 oktober 2017: De Nachtwacht...

Opening Zoddenpad en Vredevoetpad

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. Landschap Erfgoed Utrecht opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad. En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. De officiële opening van de beide routes werd verricht door...

OpBuuren krijgt haar historisch Jaagpad terug

Na een langdurige juridische strijd zal het cultuurhistorische Jaagpad langs OpBuuren worden hersteld. De Facebookpagina van de lokale partij Maarssen 2000 bericht dat betrokken partijen op minnelijke wijze tot overeenstemming zijn gekomen. De gronden worden uiterlijk...

Arie de Zwart overleden.

Op 1 juni is ons oud-bestuurslid Arie de Zwart op 82 jarige leeftijd overleden. Arie heeft meer dan 40 jaar in ons bestuur gezeten en is op de laatste jaarvergadering afgetreden. Arie was al enige tijd...