Werkgroep Hollandse Waterlinie

De historische kringen van Loenen ,Breukelen en Maarssen hebben een regionale werkgroep opgericht die zich richt op de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Stichtse Vecht als historisch militair erfgoed. In 2018 en 2019 wil de werkgroep een artikelen en lezingen reeks met...

Weer het jaagpad……

Het jaagpad in Op Buuren. De voorzitter van onze Kring heeft het College van B&W en de raad een brief gestuurd waarin aangedrongen wordt op het nakomen van de afspraken over het herstel van het jaagpad. De Kring acht het herstellen van het pad een zaak van groot...

Data om in uw agenda te noteren.

Lezingen en activiteiten Historische Kring Maarssen – najaar 2017 en voorjaar 2018. Zie de “Evenementenkalender” tweede blauwe vak van de website.

Verzekeringen via de gemeente Stichtse Vecht

De Gemeente Stichtse Vecht heeft voor vrijwilligers een zogenaamde basispolis afgesloten waarmee ongevallen- en persoonlijke eigendommenrisico’s en aansprakelijkheid worden afgedekt. Op een pluspolis zijn ook bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en...