Onze huidige secretaris heeft laten weten zijn werkzaamheden voor het Periodiek te willen beëindigen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris.  De redactie vergadert vier maal per jaar. De functie van redactiesecretaris omvat de volgende werkzaamheden: 

          het voorbereiden in samenwerking met de voorzitter van het redactionele beleid;

          het voorbereiden en notuleren van de redactievergaderingen;

          het uitvoeren van de op de vergaderingen genomen besluiten;

          het verzorgen van de correspondentie en het relatienetwerk;

          het vertegenwoordigen van de redactie, samen met de voorzitter, bij extern overleg en

          de verzorging van de redactionele organisatie en de p.r.

 Heeft u belangstelling voor deze functie en/of wilt u nadere informatie, neem dan a.u.b. contact op met de voorzitter van de redactie Jan Simonis.

Mail: d.simonis1@kpnplanet.nl of telefoon: 0346 579439