Beste HKM leden,

De aangekondigde lezing van 25 november a.s. door Jan van Tongeren kan vanwege de nieuwe corona maatregelen helaas NIET doorgaan in het Open Hof.

Dat spijt ons zeer.

We gaan op zoek naar een nieuwe datum en spelen met in ieder geval 2 ideeën:

1. Meer lezingen plannen in 2022 in de periode april t/m oktober, inclusief de zomermaanden;

2. Een aantal lezingen plannen om 15.00 uur ’s middags op doordeweekse dagen.

Reacties hierop zijn welkom maar UITSLUITEND via robbert.franse@gmail.com

In het Periodiek nr. 4 welke u onlangs ontving staat in de colofon het kopje ‘Interim bestuur’.

Op 28 oktober is dit als volgt gewijzigd:

Bestuur:

Ronald van Tongeren, penningmeester en voorzitter ad interim

Rob Franse, vicevoorzitter

Arie van Ginkel, secretaris

Wim Schoonderbeek, lid, penningmeester met ingang van 1-1-2022

Hans van Bemmel, lid

Bert de Ruiter, lid

We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Ook is onze bescheiden lijst met ereleden op 28 oktober uitgebreid: Hans van Bemmel is op die avond onder luid applaus benoemd tot erelid. In de VAR van 4 november is hier op pagina 3 tot ons genoegen ruim aandacht aan besteed.

Het is je gegund Hans!

Tot slot: Blijf gezond en hou de moed er in!

Namens het bestuur,

Arie van Ginkel, secretaris