Onze voorzitter Ron Moers heeft besloten zijn functie als voorzitter van de Historische Kring Maarssen (HKM) neer te leggen en uit het bestuur te treden. Reden voor zijn besluit is dat hij enkele maanden geleden een nieuwe baan heeft aanvaard en van hem ook meer en meer tijd wordt gevraagd als mantelzorger. Voor zijn taken als voorzitter van de HKM blijft daardoor onvoldoende tijd over.

Wij vinden het jammer dat Ron tot dit besluit is gekomen, maar begrijpen zijn keuze. Wij willen hem hartelijk bedanken voor zijn inzet afgelopen jaren als (vice)voorzitter van onze vereniging. Ron neemt weliswaar afscheid van het bestuur, maar niet van de HKM. Hij heeft zich bereid verklaard om desgevraagd ook komende jaren zijn grote kennis van de lokale en regionale geschiedenis voor projecten binnen de HKM ter beschikking te stellen.

Het bestuur gaat nu op zoek naar kandidaten voor het vacante voorzitterschap. Suggesties van leden voor mogelijke kandidaten worden zeer op prijs gesteld. Bel of stuur een mail aan onze secretaris Arie van Ginkel: 06 53537354 of aginkel@ziggo.nl