Te lezen in Periodiek nr. 3 van de HKM

Dit Periodiek, half augustus verschijnend, opent met een artikel van Wally Smits onder de veelzeggende titel ‘De Heerlijkheid Maarsseveen; een tweede keus voor Huydecoper’. Joan Huydecoper (1599-1661) kocht in 1637 de heerlijkheden Uithoorn, Thamen, Blokland en Kudelstaart, maar na een drie jaar durende strijd met de Staten van Utrecht moest hij deze heerlijkheden opgeven. Uiteindelijk werd hij in 1641, als compensatie voor het verlies, heer van Maarsseveen en Neerdijk. Aansluitend bij dit artikel geeft Ton Simonis een vertaling en uitleg van de Latijnse tekst op de afbeelding van de inauguratie van Huydecoper als heer van Maarsseveen. Het is een lofrede op Huydecoper uitgesproken door Jacob Augustijns, schout van Maarsseveen en Neerdijk.

Dit jaar bestaat de Dorpskerk 500 jaar en dat is aanleiding voor een feest in de week van 8 tot 14 september. Gea Wulder beschrijft in een korte bijdrage o.a. welke mensen hun steentje hebben bijgedragen aan de historie van de kerk.

In een aantrekkelijk en welvarend gebied als de Vechtstreek, waar in de loop der eeuwen veel kunstenaars actief zijn geweest, is vanzelfsprekend ook de kunstnijverheid tot bloei gekomen. Jaap Versteegh geeft in de zevende aflevering van zijn mooie serie over kunst uit de Vechtstreek een indruk van de kunstnijverheid in de Vechtstreek. Aan de orde komen: zijde van Zijdebalen, de kunstaardewerkfabriek St. Lucas in Maarssen en het werk van Carel Lion Cachet in Vreeland, Theo van Hoytema in Weesp, Nico Jesse in Nieuwersluis en de modeontwerper Jan Taminiau in Baambrugge. Rob Franse heeft in zijn reeks interviews met inwoners van Maarssen deze keer een gesprek met Steven de Clercq, bewoner van het buiten Herteveld, en strijder voor behoud van al het moois in de Vechtstreek.

In deel 9 over het verdwenen buiten Elsenburg schetst Jaap Kottman de tuingeschiedenis van de drie buitenhuizen die de naam Elsenburg droegen. De huidige tuin van Doornburgh bevat nog vele elementen die herinneren aan Elsenburg. Ria Tijhuis wandelt in haar rubriek weer in de sporen van de wandeling van De Pijper in 1916. Deze keer gaat de tocht langs de oostelijke Vechtoever: van Oostwaard naar het buitenhuis Vechtenstein.

De rubriek Nieuwe boeken in de Bibliotheek van de HKM door Piet Gentenaar en aflevering 79 van de reeks Uit de Oude Schoenendoos van Hans Sagel besluiten deze aflevering van het Periodiek.