Op donderdag 6 oktober 2016 was de aftrap van dit nieuwe seizoen. Herre Wynia, de archeoloog van Leidsche Rijn en het Domplein, gaf weer een boeiende lezing o.a. over het opgegraven schip in Leidsche Rijn. Deze eerste avond werd weer goed bezocht.