Periodiek

De Historische Kring Maarssen publiceert al bijna vijftig jaar vier maal per jaar voor zijn leden een prachtig periodiek met bijdragen over de geschiedenis van Maarssen e.o. en de Vechtstreek.
Link naar catalogus HKM

Inhoud HKM Periodiek 2024-2

INHOUD PERIODIEK MEI 2024 Het tweede nummer van ons Periodiek dit jaar kent weer een gevarieerde inhoud. Natuurlijk geven we in het Kringnieuws weer informatie...

Inhoud HKM Periodiek nr. 1-2024

Inhoud HKM Periodiek nr. 1-2024 In dit eerste weer gevariëerde nummer van 2024 treft u een pagina aan van het Vechtstreekmuseum. In elke editie zal informatie...

Inhoud HKM Periodiek nr. 4-2023

De inhoud van het komende Periodiek nummer 4 van 2023  De november-editie van ons Periodiek kent een verscheidenheid aan artikelen. Los van de standaardinformatie ziet de inhoudsopgave ziet er als...

Inhoud HKM Periodiek nr. 3-2023

84        Kringnieuws Een verslag van de voortgang van het jubileumjaar met de vaststelling dat de activiteiten succesvol zijn en positief worden beleefd. 88        Een lezer schrijft… Zelfs...

Inhoud HKM Periodiek nr. 2-2023

Wat staat er in het Periodiek van mei 2023? Het is weer een boeiende editie deze keer. Natuurlijk zijn er mededelingen vanuit het bestuur en houdt de jubileumcommissie u op de hoogte van alle...

Inhoud HKM Periodiek nr. 1-2023

Inhoud Periodiek 2023-1 Kringnieuws Nieuws uit de vereniging en een terug- en vooruitblik wat betreft de jubileumactiviteiten. Ook is er informatie over een schenking aan de Kring vermeld en...

Inhoud HKM Periodiek nr. 4-2022

Inhoud Periodiek 4-2022 - Een extra dik jubileumnummer Kringnieuws en Jubileumnieuws In dit jubileumnummer natuurlijk bijzondere aandacht voor 50 jaar HKM met ook een verhaal van voorzitter Bert...

Inhoud HKM Periodiek nr. 3-2022

Inhoud Periodiek 3-2022 Hoe de Vecht een rivier werd om op te spelevaren Steven de Clercq De belangrijke rol en functies van de Vecht door de vele eeuwen heen worden belicht en geïllustreerd met...

Inhoud HKM Periodiek nr. 2-2022

Inhoud Periodiek 2-2022 Tienhoven en Anne Frank Jan en Jeanine Boesen Naar aanleiding van een foto van de kerk in Tienhoven in de kamer van Anne Frank wordt haar mogelijke relatie met deze plek...

Inhoud HKM Periodiek nr. 1-2022

Inhoud Periodiek 1- 2022 Maarssen op de kaart Hans van Bemmel en Arjan van Weele Dit artikel is mede gebaseerd op een lezing door Hans van Bemmel over hetzelfde onderwerp. Met behulp van oude...

Inhoud Periodiek Historische Kring Maarssen nummer 4-2021

Inhoud HKM Periodiek nr. 4-2021 Het laatste nummer van het Periodiek in dit jaar opent met een bijdrage van Aimée Mooiman over de voormalige UTD-fabriek op de Westkanaaldijk. De gebouwen van de...

Inhoud Periodiek Historische Kring Maarssen nummer 3- 2021

Inhoud HKM Periodiek nr. 3-2021 Dit nummer verschijnt in de eerste week van augustus en opent met een bijdrage van Hans van Bemmel. Hierin vertelt hij over de bezienswaardigheden die hij ziet op een...

Inhoud Periodiek van Historische Kring Maarssen nummer 2-2021

Inhoud van HKM Periodiek nr. 2-2021 Dit nummer opent met een bijdrage van Jan-Willem Gunning over de joodse begraafplaats bij de Machinekade. De auteur vertelt de geschiedenis van de aankoop van het...

Inhoud van Periodiek nummer 1 van 2021 Historische Kring Maarssen

Inhoud van HKM Periodiek nr. 1 van 2021 In deze editie van ons tijdschrift gaat de bijzondere aandacht uit naar het thema criminaliteit in de Vechtstreek in vroegere eeuwen (1530-1811). Wij zijn...

Nummer 4 van jaargang 47 – 2020

Carlo de Meijer begint dit periodiek met een artikel “Van Snaefsburg tot Snavelenburg’. In 2021 bestaat Zorgcentrum Snavelenburg 25 jaar. Het verpleeghuis werd in 1996 gesticht en vervult een...

Nummer 3 van jaargang 47 – 2020

Ook dit periodiek beginnen we met het trieste nieuws dat onze tweede penningmeester Jan Kees Plomp op 1 juni is overleden. Reinildis van Ditzhuyzen schreef een artikel over het behangselschilderij...

Nummer 2 van jaargang 47 – 2020

Dit periodiek is een themanummer en is geheel gewijd aan De Vechtstreek in de twee wereldoorlog. We beginnen met het trieste nieuws dat onze oud-voorzitter Sander Snijders op 68-jarige leeftijd is...

Nummer 1 van jaargang 47 – 2020

De eerste Periodiek van dit jaar opent met een bijdrage van Herman Eijgelshoven waarin hij beschrijft hoe eind zestiende eeuw in de dorpskerken van de Vechtstreek de overgang verliep van...

Nummer 4 van jaargang 46 – 2019

Dit laatste periodiek van dit jaar is een themanummer en gaat over Driehonderd jaar de Zegepraalende Vecht. Het eerste artikel is van Wally Smits en gaat over schoolplaten en servies welke...

Nummer 3 van jaargang 46 – 2019

Dit Periodiek, opent met een artikel van Wally Smits onder de veelzeggende titel ‘De Heerlijkheid Maarsseveen; een tweede keus voor Huydecoper’. Dit jaar bestaat de Dorpskerk 500 jaar en dat is...

Nummer 2 van jaargang 46 – 2019

Wim van Schaik opent dit periodiek met deel 2 van de serie Het dorpsbestuur van Maarssen in rumoerige tijden met als titel ‘Het beleid’. Clan Visser ’t hooft schreef een artikel over Het rode Dorp...

Nummer 1 van jaargang 46 – 2019

We beginnen dit periodiek met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Tineke Barneveld schreef een artikel over ‘Den zonderlingen wensch’ van Willem van Rennenberg. Wally Smits maakte een...

Nummer 4 van jaargang 45, november 2018

Werk bij Maarsseveen en de Kringenwet is een artikel van Wally Smits. Tineke Barneveld schreef een stuk over Adam Van Lockhorst, een wat onbekende Heer van Slot Zuylen. Ook Rob Franse was in...

Nummer 3 van jaargang 45, augustus 2018

Douwe Koen schreef een artikel over De Nieuwe Hollandse Waterlinie: een moment van wereldformaat. Een vondeling in Maarssen is een artikel van Hans Sagel over...

Nummer 2 van jaargang 45, mei 2018

In deze mei maand plaatsen we wat artikelen die gerelateerd zijn aan de oorlog. Wally Smits plaatst een artikel die gaat over de Kindertransporten vanuit Maarssen 1944-45. Deel 4 van De wandeling...

Nummer 1 van jaargang 45, februari 2018

We beginnen dit periodiek met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Wally Smits schrijft over de eerste gemeenteraadsverkiezing in Maarssen na de Tweede Wereldoorlog onder de naam Het...

Nummer 4 van jaargang 44, november 2017

Dit is alweer het laatste periodiek van dit jaar. We beginnen dit periodiek met een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis over de oude, pas afgebroken, brandweerkazerne aan de Gaslaan. Ria...

Nummer 3 van jaargang 44, augustus 2017

We beginnen dit periodiek met het in memoriam van Arie de Zwart. Jaap Versteegh schreef een artikel over Willem van Leusden als vertegenwoordiger van De Stijl. Rob Franse schreef '1964 De eerste...

Nummer 2 van jaargang 44, mei 2017

Bij het Kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de toespraak van onze nieuwe voorzitter Michel van Schaik en de toetreding van onze nieuwe vicevoorzitter Ron Moers. Arie de Zwart was aftredend...

Nummer 1 van jaargang 44, februari 2017

Dit nieuwe periodiek van dit jaar beginnen we met de convocatie voor de komende jaarvergadering. Dit jaar bestaan we 45 jaar. Dus reden genoeg om eens terug te kijken naar de eerste jaren. Hans...

Nummer 4 van jaargang 43, november 2016

Dit periodiek staat geheel in het teken van het afscheid van de zusters Kanunnikessen van het landgoed Doornburgh. Zuster Mirjam Hoogenbosch beschrijft in haar artikel 'Een priorij in Maarssen' hoe...

Nummer 3 van jaargang 43, augustus 2016

We beginnen dit periodiek met de openstellingen voor de Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2016. De auteurs Jan Simonis, Jaap Kottman en Hans van Bemmel schreven een artikel over de...

Nummer 2 van jaargang 43, mei 2016

Lenneke Berkhout heeft onlangs een lezing gegeven over de tuin van Kol. Over deze tuin heeft zij nu een artikel geschreven. Op 15 maart 2016 brandde de historische wipmolen Buitenweg in Oud-Zuilen...

Nummer 1 van jaargang 43, februari 2016

In het kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de komende excursie van 28 mei. Tevens vinden we hier de convocatie voor de komende jaarvergadering van 10 maart. Ria Tijhuis heeft een artikel...

Nummer 4 van jaargang 42, november 2015

Jan Simonis en Hans van Bemmel openen dit laatste nummer van het jaar met deel 2 over Wybren Wijmstra (1898-1960) een vergeten architect. Een artikel met schitterende foto's. Astrid Kuiper gaat een...

Nummer 3 van jaargang 42, augustus 2015

Dit keer een uitgebreide 'Van de redactie'. Dit als reactie op ons vorig periodiek dat in zijn geheel bestond uit artikelen over de bevrijding. Verder een artikel over Open Monumentendag van 12 en...

Nummer 2 van jaargang 42, mei 2015

Deze uitgave staan in zijn geheel in het teken van de oorlog en de bevrijding. Astrid Kuiper schreef in samenwerking met mevrouw Luda Diepgrond-Dorresteyn een artikel over de herdenking en...

Nummer 1 van jaargang 42, februari 2015

Voor de jaarvergadering plaatsen we in dit nummer de convocatie. Arie de Zwart schreef een artikel over de oorlogsjaren 1914-1918 in Maarssen. Hans van Bemmel kreeg een bijzonder geschenk voor de...

Kopij is altijd welkom!

Iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Maarssen e.o. en daarover wil publiceren, gaarne uit om zijn of haar bijdrage aan te bieden aan de redactie van ons tijdschrift.
Wij weten dat er mensen zijn die graag met anderen hun kennis en inzichten over de geschiedenis delen. Wij geven hen graag de gelegenheid. De redactie helpt natuurlijk om uw tekst optimaal tot zijn recht te laten komen.
Heeft u plannen om te publiceren in ons Periodiek of wilt u informatie over de mogelijkheden daartoe, neem dan per mail contact op met de redactie via onderstaand mailadres.

Hoofdredactie: Piet Gentenaar, Jaap Trouw
Secretaris: Arjan van Weele
Redacteuren: Bert de Ruiter, Els Sonneveld
Eindredactie: Ria Tijhuis
Correctoren: Astrid Rosenbaum, Anne-Mieke Woutersen, Irene van ’t Wout
Kopij zenden aan: Piet Gentenaar. E-mail: redactie@historischekringmaarssen.nl

Verkoop losse nummers: Bert de Ruiter, Nicolaas Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, Tel. 0346 563599.

Verkoopprijzen Periodiek: losse nummers op aanvraag te verkrijgen via Bert de Ruiter: e-mailadres bjruiter@ziggo.nl

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2