Laatste aanwinsten

Oproep

Geachte leden van de Historische kring Maarssen en inwoners van Maarssen en omstreken: gooi alstublieft uw oude foto’s en ander historisch materiaal over Maarssen e.o. niet weg. Wellicht is dit materiaal van belang voor de geschiedenis van Maarssen. Daarom: mocht u oude foto’s, documenten et cetera willen opruimen, neem dan s.v.p. contact op met een bestuurslid van de HKM.

Schenkingen 2016

Van Teus van Dam ontvingen we een boekwerkje uit 1896. Het is een beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede op last van het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tevens ontvingen we van hem een boekje uit 1952 betreffende het Amsterdam-Rijnkanaal.

Van de familie Brecht Munsterman ontvingen we een getekend stripboek uit 1927 met foto’s en krantenknipsels van Chiel de Boer, tandarts en cabaretier.

Van de familie Hendrickx uit Maarssen-Dorp kregen wij een oud document uit 1773. Het betreft een aanslagbiljet voor zogenoemde ‘Personele Ongelden’ van de Schout Jan Herman van der Haak gericht aan J. van Nathan van Tijn.

Van mevrouw E. Wijmstra-Mencke uit Amstelveen ontvingen wij een fotoboekje met de titel ‘Kweekhoven, 31 Mei 1916′. Het boekje bevat prachtige oude sepiakleurige foto’s van het huis, het interieur en de tuinen van ‘Kweekhoven’ (Queekhoven) te Breukelen.

Van Leo Broers ontvingen we een beker en het archief betreffende de kartdag van Stichting Koninginnedag die gehouden werd op 29 april 2000 op het Pieter de Hooghplein.

Via Herman Klein, conciërge bij het protestants christelijk onderwijs in Maarssen, ontvingen wij een groot deel van het archief van de ds. Sandersschool. de school stond in het verlengde van de Gaslaan, aan de Straatweg bij de Bolensteinseweg. De schenking bestaat onder meer uit 34 jaarverslagen van 1921 t/m 1953. Verder behoren bij de schenking de financiële papieren van 1942 t/m 1945, drie mappen met akten van aanstelling en een sepcificatieboek uit 1946.

Onze actieve archief/bibliotheekgroep heeft al deze schenkingen al geregistreerd en opgeborgen. Alle schenkers hartelijk dank. Tot ons genoegen groeit ons archief gestaag. Bij twijfels over geschiktheid van uw schenking, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van de familie Van Zolingen ontvingen wij als geschenk het mooi ingebonden boek ‘Visserslatijn’ geschreven door Yge Visser.

Van mevrouw J. Zwanink-Verhoef uit Bloemstede ontvingen wij een serie ansichtkaarten van de Nederlandse Hervormde Kerk en een aantal kaarten van Breukelen.

Na afsluiting van de artikelenreeks over de architect Wijmstra is onze Kring in het bezit gekomen van een deel van het kantoorarchief van deze architect. Het is een schenking van de heer en mevrouw Lambrechtsen-Ruys.

Van de heer Leo Broers ontvingen we een zevental heel bijzondere foto’s en verder een aflevering uit 1965 van het blad voor het Maarssens gemeentepersoneel.

De heer Van Hof schonk ons ‘De Prins der Geïllustreerde Bladen’, jaargangen 1925, 1927 en 1928.

Ook Han Brinkhof schonk ons een exemplaar van dit tijdschrift.

Van Menno Brinkman, Chef kabinet van de voormalige gemeente Maarssen, ontvingen we 12 ingebonden delen met kopieën van krantenartikelen betreffende de gemeente Maarssen over de jaren 1981-1984.

Erik van Vredendaal schonk onze Kring het boekje ‘Recepten, wenken en raadgevingen voor de huisvrouw in Distributie-tijd 1943’.

De heer L. Rijsterborgh schonk ons vijf ontwerptekeningen van de hand van de architect W. Wijmstra van een villa die gestaan heeft aan de Parkweg.

Schenkingen 2017

Van de familie Bloemendaal kregen wij als geschenk vele dia’s uit de nalatenschap van Cees Bloemendaal en het archief dat betrekking heeft op de lezingen die hij gedurende zijn leven heeft gehouden voor HKM.

Ad Smorenburg, voormalig ondercommandant van de brandweer in Maarssen, schonk onze kring een grote verzameling publicaties over de brandweer vanaf de jaren zeventig tot het jaar 2000.

Van Jaap Dirks, zoon van de heer P.W. Dirks uit Utrecht, ontvingen wij het archief van de wandelsportvereniging De Vechtkanters.

Wij ontvingen als geschenk het archief van De Willem van Leusden Stichting met documenten van en over Willem van Leusden.

Eddy Wijnsma schonk ons een diastrook uit 1952 met afbeeldingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en met wat passanten daar op.

Van Gerrit Westerik, zoon van Henk Westerik, ontvingen we allerlei materiaal uit erfenis van zijn vader.

Van Jaap Dirks, zoon van de heer P.W. Dirks, ontvingen we wederom mooi materiaal over de wandelsportvereniging De Vechtkanters.

Van Theo Betten ontvingen we twee fotoalbums die betrekking hadden op de Zachte Zeepfabriek Maarssen aan de Westkanaaldijk.

Van de provincie Utrecht kregen we oude afbeeldingen van Fort Maarsseveen.

Van Bas Wiegeraad ontvingen we diverse boeken, krantenknipsels en een plakboek.

Van de heren De Bont en Van Grunsven ontvingen we alle tot nu toe uitgegeven periodieken.

Mevrouw Lucassen schonk ons een aquarel van het hek van Doornburgh.

Van mevrouw Springvloed ontvingen we koperen luidbel, uitgegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het carillon door de katholieke kerk in 1979.

De heer Van Schaik schonk ons krantenknipsels uit de periode 1925-1970.

Kees van der Horst, siersmid en restaurateur van het hek van Doornburgh, schonk ons een map met documentatie en vele foto’s betreffende de restauratie van het hek.

 

© 2018 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2