Laatste aanwinsten

Oproep

Geachte leden van de Historische kring Maarssen en inwoners van Maarssen en omstreken: gooi alstublieft uw oude foto’s en ander historisch materiaal over Maarssen e.o. niet weg. Wellicht is dit materiaal van belang voor de geschiedenis van Maarssen. Daarom: mocht u oude foto’s, documenten et cetera willen opruimen, neem dan s.v.p. contact op met een bestuurslid van de HKM.

 

Schenkingen 2017

Van de familie Bloemendaal kregen wij als geschenk vele dia’s uit de nalatenschap van Cees Bloemendaal en het archief dat betrekking heeft op de lezingen die hij gedurende zijn leven heeft gehouden voor HKM.

Ad Smorenburg, voormalig ondercommandant van de brandweer in Maarssen, schonk onze kring een grote verzameling publicaties over de brandweer vanaf de jaren zeventig tot het jaar 2000.

Van Jaap Dirks, zoon van de heer P.W. Dirks uit Utrecht, ontvingen wij het archief van de wandelsportvereniging De Vechtkanters.

Wij ontvingen als geschenk het archief van De Willem van Leusden Stichting met documenten van en over Willem van Leusden.

Eddy Wijnsma schonk ons een diastrook uit 1952 met afbeeldingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en met wat passanten daar op.

Van Gerrit Westerik, zoon van Henk Westerik, ontvingen we allerlei materiaal uit erfenis van zijn vader.

Van Jaap Dirks, zoon van de heer P.W. Dirks, ontvingen we wederom mooi materiaal over de wandelsportvereniging De Vechtkanters.

Van Theo Betten ontvingen we twee fotoalbums die betrekking hadden op de Zachte Zeepfabriek Maarssen aan de Westkanaaldijk.

Van de provincie Utrecht kregen we oude afbeeldingen van Fort Maarsseveen.

Van Bas Wiegeraad ontvingen we diverse boeken, krantenknipsels en een plakboek.

Van de heren De Bont en Van Grunsven ontvingen we alle tot nu toe uitgegeven periodieken.

Mevrouw Lucassen schonk ons een aquarel van het hek van Doornburgh.

Van mevrouw Springvloed ontvingen we koperen luidbel, uitgegeven ter gelegenheid van het in gebruik nemen van het carillon door de katholieke kerk in 1979.

De heer Van Schaik schonk ons krantenknipsels uit de periode 1925-1970.

Kees van der Horst, siersmid en restaurateur van het hek van Doornburgh, schonk ons een map met documentatie en vele foto’s betreffende de restauratie van het hek.

Schenkingen 2018

Van Cor Buist ontvingen we een provinciaal blad van Utrecht-jaargang 1884, twee USB-sticks met daarop veel foto’s van nieuwe en vernieuwde wijken, een film over Maarssenbroek, diverse dia’s en enkele documenten.

Van Wim van Schaik ontvingen wij zijn proefschrift ‘Utrechtse dorpsbesturen in de periode 1780-1830’ (met daarin aandacht voor het bestuur van Maarssen).

Van mevrouw Anneke de Zwart ontvingen we een ingelijste foto van de dubbele klapbrug aan de Kaatsbaan.

Mevrouw Anneke van Tricht schonk ons plusminus tweeduizend dia’s die haar man, Nico van Tricht, ooit heeft vertoond voor de Kring.

Van de heer Russer ontvingen we zestien dia’s.

Bas Wiegeraad schonk ons diverse documenten en boeken.

Van mevrouw Van Kerkvoort-Vermeent ontvingen we 41 foto’s uit mei 1945 betreffende de bevrijding van Maarssen. Dit is een mooie aanvulling op onze bestaande collectie over die periode.

Van mevrouw J. van Elk kregen wij een collectie documenten met betrekking tot Maarssen.

Van Jan de Kruif, penningmeester van de Heilig Hartkerk, ontvingen wij knipsels, kranten, boekjes en andere documenten m.b.t. het katholiek kerkelijk leven in Maarssen.

Anneke de Zwart schonk ons uit de nalatenschap van haar man Arie vele documenten m.b.t. de geschiedenis  van Maarssen en Maarssenbroek.

Hans Sagel schonk een deel van zijn archief over Maarssen.

Schenkingen 2019

 Van mevrouw Van Klooster ontvingen we twee satirische boeken met afbeeldingen betreffende de Tweede Wereldoorlog. De heer Dekker schonk ons een map met foto’s en documenten over de A.C.F. Van de heer De Bruin uit Meteren ontvingen we diverse voorwerpen uit de oorlog die betrekking hadden op zijn familie. Ook van de heer Reisinger ontvingen we diverse documenten betreffende over de oorlog.

Van Ton van Hoorn ontvingen wij diverse documenten betreffende de Westhill kapel.boeken.

Uit de inboedel van de Westhill kapel kregen we een fotoalbum met 105 foto’s van oefeningen van de B.B. onder andere bij Bolenstein.

Van mevrouw J. Meijer uit Bergen ontvingen we 7 foto’s van onze Canadese en Britse bevrijders (mei 1945) met hun namen.

Van de voormalige woningbouw vereniging ‘Goed Wonen’ ontvingen we een fotoalbum met 112 foto’s van verschillenden nieuwbouw projecten uit de periode 1962-1970.

 

© 2022 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2