Giften

Mocht u een financiële gift aan de Historische Kring Maarssen willen doen, dan is het van belang te weten dat onze Kring door de Belastingdienst is erkend als “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Op grond van deze erkenning genieten de schenker en onze Kring bepaalde belastingvoordelen:

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Voor donateurs van een culturele ANBI geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL93INGB0002907376 t.n.v. Penningmeester Historische Kring Maarssen.

 • Wilt u nadere informatie m.b.t. een schenking aan onze Kring, neem dan s.v.p contact op met onze penningmeester Len Goossens: penningmeester@historischekringmaarssen.nl of telefoon 0346 556696.
 • Nadere belastinginformatie kunt u ook vinden op de website: www.belastingdienst.nl ga vervolgens naar ANBI.
 • In het online ANBI-register van de Belastingdienst kunt u ons vinden als u zoekt op ‘Historische Kring Maarssen’. Meer informatie hierover vindt u op de ANBI website: anbi.nl

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op de website een aantal gegevens publiceren. Deze gegevens worden hieronder genoemd of er wordt aangegeven waar zij te vinden zijn op onze site.

 • de naam van de instelling: Historische Kring Maarssen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 8104.35.317.
 • het post- of bezoekadres van de instelling: Koetshuis Silverstein, Diependaalsedijk 19a, 3601 GH Maarssen Dorp (naast Goudestein).
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Zie pagina Bestuur en Organisatie.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan: zie doel en wijze van realisering onder pagina Bestuur en Organisatie. Zie ook de financiële jaarstukken in deze rubriek.
 • de functie en namen van de bestuurders: zie pagina Bestuur en Organisatie.
 • het beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het jaarverslag pagina Bestuur en Organisatie / documenten.
 • een financiële verantwoording: pagina Bestuur en Organisatie / documenten, de financiële jaarstukken

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2