Bibliotheek

Boekenbezit

De Historische Kring Maarssen heeft een verzameling boeken over de geschiedenis van Maarssen en omstreken (het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen met de kernen Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Oud-Zuilen) en over de geschiedenis van de Vechtstreek.

Fotoarchief

De HKM bezit ook een uitgebreide (digitale) collectie historische foto’s over Maarssen e.o. en over de Vechtstreek. De collectie is op straatnaam en op thema te doorzoeken. Tot de thema’s behoren o.a. buitenplaatsen, boerderijen, bruggen, molens, kerken, bedrijven et cetera.

Documentatie

Naast boeken en foto’s als informatiebronnen, beschikt de HKM over een documentatiesysteem waarin een grote diversiteit van andere informatiebronnen is ondergebracht: krantenartikelen, gemeentegidsen, kopieën van (artikelen uit) tijdschriften,gemeentelijke documenten, et cetera. Dit systeem is eveneens op straatnaam en thema te raadplegen. Naast de thema’s genoemd onder het fotoarchief, wordt binnen het documentatiesysteem bijzondere aandacht besteed aan: het Jodendom in Maarssen e.o. en aan Maarssen ten tijde van W.O. II.

De Historische Kring bezit ook een aantal archieven van (voormalige) bedrijven in Maarssen en omstreken, bij voorbeeld het archief van de veevoederfabriek UTD en van de Coöperatieve Landbouwvereniging “Maarssen” uit 1911. Deze archieven zijn en worden geïnventariseerd om raadpleging en onderzoek mogelijk te maken.
Link naar catalogus HKM

Leden van de Historische Kring Maarssen kunnen bibliotheek, fotoarchief en documentatie raadplegen. Belangstellenden kunnen de bibliotheek van de Kring bezoeken in onze ruimte in het gebouw Silverstein bij Goudestein op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Kondig uw bezoek s.v.p. even aan via Arie van Ginkel, secretaris@historischekringmaarssen.nl of Henk Blaauw, bestuur2@historischekringmaarssen.nl

© 2023 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2