Publicaties

 

De Kring geeft boeken uit over tal van onderwerpen uit de geschiedenis van Maarssen en omliggende kernen.

HKM-jubileumboek:

Drie jaar geleden ontstond in de Periodiekredactie het idee om voor het jubileum in 2022 een mooi boek uit te brengen; een historisch boek natuurlijk. Er kwamen voorbeelden langs van ‘historische canons’ en daar ging een groepje mensen, de Canoncommissie, mee aan de slag.

Er kwam een lijst onderwerpen die van belang waren voor de geschiedenis van Maarssen en omstreken. Deskundige, lokale schrijvers werden gezocht en ook gevonden om daarover te schrijven. Een aantal auteurs heeft voor meerdere hoofdstukken, ‘vensters’ in canontermen, getekend.
Er is natuurlijk heel wat water door de Vecht gestroomd voordat alles klaar was om gedrukt te worden. De commissie heeft vele uren vergaderd, overlegd met auteurs over inhoud en structuur en intensief teksten geredigeerd om dit fraaie resultaat te kunnen opleveren.

 

 

 

 

 

 

INHOUD

Het eerste hoofdstuk is geschreven door Hans Sagel en daarin beschrijft hij de geschiedenis van 50 jaar HKM.

De vijftig vensters in de ‘Canon van Maarssen en omliggende kernen’ zijn verdeeld over zeven thema’s.

Thema I:         Het ontstaan van het landschap en de eerste bewoning. (….. – 1000)

Thema II:        De Grote Ontginning en de strijd om het territorium (1000 – 1500)

Thema III:       Hervormers en Heren – Kerken en Buitenplaatsen (1500 – 1700)

Thema IV:       Burgers en Bestuur (1700 – 1800)

Thema V:        Publieke voorzieningen en privaat initiatief (1800 – 1900)

Thema VI:       Crisis, oorlog en herstel (1900 – 1950)

Thema VII:      Ontsluiting, expansie en ontwikkeling (1950 – 2011)

Verkooppunten

HKM-leden kunnen tegen inlevering van de waardebon het boek aanschaffen voor € 10,–  bij Bert de Ruiter (Nic. Maesstraat 6 te Maarssen Tel: 0346-563599). In de boekhandel (Bruna in Maarssen en Van Kralingen in Breukelen) en in het Vechtstreekmuseum, Museum Vredegoed, RHC Vecht en Veen Breukelen, buitenplaats Doornburgh  kost het boek € 25,–.

 

 

Elsenburg de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht.

Dit boek is uitgegeven op initiatief van de Historische Kring Maarssen.
Het boek beschrijft de geschiedenis van de verdwenen buitenplaats Elsenburg in Maarssen en het ontstaan van het buitenleven aan de Vecht.
De rijke koopman Joan Huydecoper (1599-1661) burgemeester van Amsterdam, speelde daarbij een belangrijke rol.
Hij bouwde zijn boerenhofstede de Gouden Hoeff in 1628 uit tot het buitenhuis Goudestein.
Verkooppunt Maarssen: Bruna Diependaalsedijk 2, 3601 GK Maarssen en in het Vechtstreekmuseum Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen.
Het boek kost voor leden 20,00 euro en niet- leden 25,00 euro.
Ook te verkrijgen bij ons bestuurslid Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6 te Maarssen Tel: 0346-563599

 

Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks “Het Vechtplassengebied”

Dit boek is uitgegeven op initiatief van de Historische Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen ter gelegenheid van de voorgenomen plaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Naar verwachting zal deze in 2020 plaatsvinden. Verkooppunt Maarssen: Bruna Diependaalsedijk 2, 3601 GK Maarssen. Het boek kost 9,95 euro. Ook te verkrijgen bij ons bestuurslid Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6 te Maarssen Tel: 0346-563599

 

Verdwenen en bestaande boerderijen in Tienhoven Ut. /Oud-Maarsseveen en Bethunepolder”, ISBN/EAN: 978-90-807883-4-3 Auteur: Henk Blaauw Uitgever: Historische Kring Maarssen

Het boek geeft een beschrijving van de bewoners van de boerderijen vanaf ongeveer 1850 en bevat veel fotomateriaal van de oude en huidige bewoners. Het boek kost € 25 en is te verkrijgen bij: Bruna in Maarssen, dorpswinkel Kastanjehoeve Looydijk 18 – Tienhoven. Ook is het te verkrijgen bij de HKM bestuursleden Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6 te Maarssen tel: 0346-563599 en Henk Blaauw Bloemstede 193 Maarssen(broek) tel: 0346-562425.

 

Jaap Kottman, Drie eeuwen Huis ter Meer, Uitgever HKM, Maarssen 2012

Dit boek beschrijft de geschiedenis van één van de meest imposante huizen van de Vechtstreek: Huis Ter Meer. Het huis stond vanaf omstreeks 1710 tot 1903 aan de binnenbocht van de Vecht bij Maarssen in een schitterende tuin die meer dan 20 hectare groot was. Dit is een belangrijk boek, want niet eerder is Huis ter Meer onderwerp geweest van een meer uitgewerkte studie of publicatie.

 

Ria Tijhuis, Den Daalschen Dijck, De oude weg langs De Vecht van Utrecht naar Amsterdam, Uitgever HKM, Maarssen 2013

Den Daalschen Dijck’ was de 1000 jaar oude route van Utrecht, langs de Vecht naar Amsterdam. Deze gids beschrijft het routedeel dat loopt over het grondgebied van de voormalige gemeente Maarssen. Eerder publiceerde de gemeente Utrecht een soortgelijk boekje met het deel van de route lopend over het grondgebied van de gemeente Utrecht. Met behulp van deze boekjes kan de wandelaar of fietser de route volgen vanaf het Smakkelaarsveld in Utrecht tot de voormalige gemeentegrens van Maarssen/Breukelen bij partycentrum De Olifant.

 

“Verdwenen en bestaande boerderijen in Maarssen en Oud-Zuilen”, ISBN: 978-90-807883-3-Uitgever Henk Blaauw / Historische Kring Maarssen, Druk: Office-Care, Maarssen.

Het boek geeft een beschrijving van de bewoners van de boerderijen vanaf ongeveer 1850 en bevat veel fotomateriaal van de oude en huidige bewoners. Het boek kost € 22,50 en is te verkrijgen bij: Bruna in Maarssen, Primera in Bisonspoor en Tabaktief in Zwanenkamp. Ook is het te verkrijgen bij de HKM bestuursleden Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6 te Maarssen tel: 0346-563599 en Henk Blaauw Bloemstede 193 Maarssen(broek) tel: 0346-562425. Helaas is dit boek uitverkocht.

 

Op de pagina Verkoop Artikelen kunt u de boekuitgaven vinden van de Historische Kring Maarssen die nog verkrijgbaar zijn. Voor de niet meer verkrijgbare publicaties, raadplege men de bibliotheek van de Kring.

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2