Kort overzicht van de oprichtingsgeschiedenis van de HKM

De Historische Kring Maarssen is OPGERICHT op 11 september 1972.

Aanleiding

Bij een aantal inwoners van Maarssen ontstond, rond 1970, zorg over de gemeentelijke plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening. De kernvraag was, hoe konden aspecten van natuur en historie daarbij zoveel mogelijk gespaard worden? Om daarvoor publieke aandacht te vragen en tevens voorlichting te geven én alternatieven te bieden, werd in Concordia in de Breedstraat door een werkgroep een tentoonstelling georganiseerd.

Eén van de belangrijkste vragen uit het publiek was, of er in Maarssen een vereniging bestond waarbinnen men zich bezighield met de historie van het dorp. Een vraag met mooie gevolgen. Voor zover bekend was Reijer Pos één van de weinigen die zich, na pastoor Rientjes en Gerrit van Kooten, als hobby studiematig bezighield met de oudere geschiedenis van Maarssen. Ook Dick Dekker behoorde bij die weinigen. Hij was groot kenner van de historie van Maarssen.

Deze laatste, Dick van den Berg en Reijer Pos zochten in de zomer van 1972 contact met elkaar. Nog zeven anderen, die belangstelling voor oud-Maarssen met hen deelden, werden benaderd.

Het begin
En zo gebeurde het dat dit tiental op 11 september 1972 ten huize van Reijer Pos, Ariënslaan 68, de Historische Kring oprichtte (voor meer bijzonderheden zie periodiek jrg. 1, nr. 2, blz. 41).
Het voorlopige bestuur bestond uit Dick Dekker (voorzitter), Reijer Pos (vicevoorzitter), Dick van den Berg (secretaris), Nico van Tricht (penningmeester) en mevrouw Hannie Zwijns-Brink (algemeen bestuurslid).

De eerste aanzet voor nader uit te werken plannen vond plaats op 30 november 1972, in de raadzaal van Goudestein, voor raadsleden en genodigden. Deze bijzondere avond was de officieuze start van de Kring. Er werd gekozen voor een verenigingsvorm met de naam Historische Kring Maarssen. Op maandag 29 januari 1973 werd officieel het bestuur gekozen; er kwamen Statuten die op 25 april 1974 bij Koninklijk Besluit werden goedgekeurd.

 

Dick Dekker

Lezingen
Cees Bloemendaal presenteerde op 10 oktober 1974 in de Koningin Emmaschool met behulp van ruim 100 dia’s een verhaal over enkele wandelingen door het Zuilen van begin 20ste eeuw. Dit was de eerste van een reeks zeer succesvolle lezingen die Cees en vele anderen in de loop der jaren voor de Kring zou verzorgen. In juni 1974 ging een grote wens in vervulling: de verschijning van het eerste Periodiek. In 1975 werd begonnen met de programmaopzet die we in grote lijnen nu nog kennen, met vier periodieken en een aantal avondbijeenkomsten (lezingen), waarvan één de jaarvergadering is.

Eerste publicatie
Dick Dekker ontwikkelde zich tot een bevlogen voorzitter van de Historische Kring. Van zijn  hand verschenen talloze artikelen in het Periodiek en een boek over de geschiedenis van Maarssen: toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis van Maarssen. Dit boek is al jaren uitverkocht, maar nog wel in bibliotheken te raadplegen.

Eerste excursie
In oktober 1982 werd de eerste bus-excursie naar kasteel Amerongen georganiseerd. Deze activiteit is inmiddels een vast geliefd onderdeel van het verenigingsjaar geworden.

Informatie en advies
De Kring heeft vanaf het begin, gevraagd en ongevraagd, informatie en advies gegeven over allerlei zaken betreffende de cultuur en de historie van Maarssen, zowel aan de gemeente en andere overheden als aan organisaties en individuele personen.

Organisatie
Er werden zes permanente werkgroepen gevormd met de volgende kerntaak: de redactie Periodiek, archeologie, archief, bibliotheek en documentatie, informatiepanelen en website. Verder kent de Kring ad hoc werkgroepen voor projectmatige zaken. De bestuursvergaderingen werden tot februari 1984 steeds gehouden ten huize van medeoprichtster mevrouw Hannie Zwijns-Brink, en tot 1994 bij toerbeurt thuis bij één van de bestuursleden. Na die tijd tot heden wordt er vergaderd in de archief- en bibliotheekruimte van de Kring, in het koetshuis Silverstein bij Goudestein.

Leden
Tijdens een lezing op 4 november 1974 werd door voorzitter Dick Dekker meegedeeld dat 265e lid van de De Kring was ingeschreven. heeft vanaf het begin, gevraagd én ongevraagd, informatie en advies gegeven over allerlei zaken de cultuur en de historie van Maarssen betreffende. In 2001 kon het 900e lid verwelkomd worden. In de jaren daarop kende de Kring een sterke groei en eind 2005 was het ledental opgelopen tot 1015. Sinds die tijd schommelt het ledental tussen de 980 en 1000. Eind 2021 had de Kring 1039 leden en het jaar 2023 werd gestart met 1069.
De Kring is daarmee de grootste culturele vereniging van Maarssen.

50- jarig bestaan
Op 11 september 2022 werd het jubileumjaar geopend met een feestelijke presentatie van het inmiddels zeer succesvolle boek ‘Canon van Maarssen en omliggende kernen’ – Geschiedenis van het gebied en de bewoners’. Het feestjaar met verder lezingen, een educatieproject voor scholen en een fotowedstrijd, , vaak gekoppeld aan de Canon, zal tot september 2023 duren.

Het is bijzonder te ervaren dat het enthousiasme van de oprichters in de loop der jaren steeds weer is overgegaan op andere bestuursleden en medewerkers, waardoor de Kring een speciale plaats in de Maarssense samenstelling heeft gekregen.

Lid van verdienste:
20-02-1984 Mevr. J.G. Zwijns-Brink †
10-02-1994 Drs. W. Smits
27-02-2003 C.W.P. Bloemendaal †
26-02-2015 Mevr. A.P. van Haaften-van Rijswijk
10-03-2016 Mevr. R. Tijhuis

Erelid:
10-02-1994 N. van Tricht †
09-02-1995 Mevr. A.H. Hogenhout-Hofman †
24-02-2000 Mevr. G.M. Willekes-van Putten
22-02-2001 J.H. Sagel †
21-02-2002 B. de Ruiter
23-02-2006 Mevr. M.C. Hatzmann-Scheltema
26-02-2009 B. Visschedijk
03-03-2011 Mevr. A. Wolters-Dekkers
03-03-2011 A. de Zwart †
06-03-2014 H. Blaauw
28-10-2021 Hans van Bemmel

07-03-2024 Wally Smits

 

Uitreiking Zilveren Erepenning:
Hans Sagel 2001: afscheid als voorzitter †
Arie de Zwart 2006: 30 jaar bestuurslid †
Henk Blaauw 2009: 25 jaar bestuurslid
Bert de Ruiter 2010: 25 jaar bestuurslid
Hans van Bemmel 2016: verzamelen en verspreiden van de historische- en culturele kennis.

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2