Bestuur en organisatie

Doel van de Historische Kring Maarssen:

Het doel van de Kring is het wekken van belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Maarssen en de andere woonkernen binnen het gebied van de voormalige gemeente Maarssen, o.a. Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De Kring streeft voorts naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in dit gebied.

De Historische Kring Maarssen tracht deze doelstelling te realiseren door:
– het uitbrengen van boeken en een periodiek;
– het organiseren van lezingen;
– het organiseren van excursies;
– het verzamelen van boeken en foto’s;
– het plaatsen van infopanelen bij belangrijke monumenten;
– het verwerven, bewaren en bewerken van archieven van organisaties, instellingen en bedrijven;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en instellingen over behoud van cultuurhistorische waarden; het mede organiseren van de jaarlijkse Monumentendag e.d.

Bestuursleden HKM met een specifieke taak:

Voorzitter: vacature

Secretaris: A. (Arie) van  Ginkel, Ruys de Beerenbrouckstraat 8, 3601 CB Maarssen, tel. (0346) 564168,
e-mail: secretaris@historischekringmaarssen.nl

Penningmeester: R.M. (Ronald) van Tongeren , Wilhelminaweg 1a, 3603 CR Maarssen, tel. (0346) 556696,
e-mail: penningmeester@historischekringmaarssen.nl

Vicevoorzitter: R. (Rob) Franse

Overige bestuurs- kaderleden:

H. (Hans) van Bemmel, Kuyperstraat 29, 3601 VE Maarssen, tel. (0346) 564780,
e-mail: bestuur1@historischekringmaarssen.nl

B. (Bert) de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599,

e-mail: bestuur3@historischekringmaarssen.nl

J. (Jan) Simonis, Stationsweg 7, 3603 ED Maarssen, tel. (0346) 579439,
e-mail: bestuur4@historischekringmaarssen.nl

R. (Ria) Tijhuis, Bloemstede 434, 3608 VB Maarssen, tel. (0346) 575222,
e-mail: bestuur5@historischekringmaarssen.nl

© 2021 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2