Bestuur en organisatie

Doel van de Historische Kring Maarssen

Het doel van de Kring is het wekken van belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Maarssen en de andere woonkernen binnen het gebied van de voormalige gemeente Maarssen, o.a. Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De Kring streeft voorts naar het behoud van het cultuurhistorische erfgoed in dit gebied.

De Historische Kring Maarssen wilt deze doelstelling te realiseren door:
– het uitbrengen van boeken en een periodiek;
– het organiseren van lezingen;
– het organiseren van excursies;
– het verzamelen van boeken en foto’s;
– het plaatsen van infopanelen bij belangrijke monumenten;
– het verwerven, bewaren en bewerken van archieven van organisaties, instellingen en bedrijven;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en instellingen over behoud van cultuurhistorisch erfgoed;
– het mede organiseren van de jaarlijkse Monumentendag e.d.

Bestuursleden HKM met een specifieke taak

Voorzitter: Bert Appeldoorn, Mozartlaan 48, 3603 BH Maarssen,
e-mail: voorzitter@historischekringmaarssen.nl
Secretaris: Arie van  Ginkel, Ruys de Beerenbrouckstraat 8, 3601 CB Maarssen, tel. (0346) 564168,
e-mail: secretaris@historischekringmaarssen.nl
Penningmeester: Len Goossens, Nicolaas Maesstraat 23, 3601 DP Maarssen, tel. (06)36261409
e-mail: penningmeester@historischekringmaarssen.nl
Bestuurslid Algemene Zaken: Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599
Bestuurslid Planologie en Beleid: Helma Bokhove
Communicatie en Promotie: vacant
Activiteiten en Evenementen: vacant

Redactie Periodiek

Hoofdredactie: Piet Gentenaar, Jaap Trouw
Secretaris: Arjan van Weele
Redacteuren: Bert de Ruiter, Els Sonneveld
Eindredactie: Ria Tijhuis
Correctoren: Astrid Rosenbaum, Anne-Mieke Woutersen, Irene van ’t Wout
Kopij zenden aan: Piet Gentenaar. E-mail: redactie@historischekringmaarssen.nl      Verkoop losse nummers: Bert de Ruiter, Nicolaas Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen          Tel. 0346 563599

Werkgroepen

Archeologie en planologie: Hans van Bemmel, Helma Bokhove, Wally Smits en Ron Moers
Archief, bibliotheek en documentatie: Arie van Ginkel, Cees van Bart, Nel van Haaften, Leo Kerkhoff en Peter Costerus
Informatieborden: Hans van Bemmel, Bert de Ruiter
Website en Facebook: Arie van Ginkel, Bert de Ruiter,
Archief Digitale Afbeeldingen (ADA): Piet Gentenaar, Bert de Ruiter, Arie van Ginkel
Open Monumenten Dag (OMD) commissie: Hans van Bemmel (adviseur), Willem Gresnigt, Arie van Ginkel, Linde Marcé, Els Sonneveld

Ledenbeheer: Jantien de Ruiter, E-mail: ledenbeheer@historischekringmaarssen.nl

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2