Bestuur en organisatie

Doel van de Historische Kring Maarssen:

Het doel van de Kring is het wekken van belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Maarssen en de andere woonkernen binnen het gebied van de voormalige gemeente Maarssen, o.a. Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De Kring streeft voorts naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in dit gebied.

De Historische Kring Maarssen tracht deze doelstelling te realiseren door:
– het uitbrengen van boeken en een periodiek;
– het organiseren van lezingen;
– het organiseren van excursies;
– het verzamelen van boeken en foto’s;
– het plaatsen van infopanelen bij belangrijke monumenten;
– het verwerven, bewaren en bewerken van archieven van organisaties, instellingen en bedrijven;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en instellingen over behoud van cultuurhistorische waarden; het mede organiseren van de jaarlijkse Monumentendag e.d.

Bestuursleden HKM met een specifieke taak:

Voorzitter: Waarnemend Bert Appeldoorn, Mozartlaan 48, 3603 BH Maarssen

Secretaris: A. (Arie) van  Ginkel, Ruys de Beerenbrouckstraat 8, 3601 CB Maarssen, tel. (0346) 564168,
e-mail: secretaris@historischekringmaarssen.nl

Penningmeester: L. (Len) Goossens, Nicolaas Maesstraat 23, 3601 DP Maarssen, tel. (06)36261409
e-mail: penningmeester@historischekringmaarssen.nl

Vicevoorzitter: vacant

Communicatie en Promotie: vacant

Activiteiten en Evenementen: vacant

Overige bestuurs- kaderleden:

Bestuurslid: H. (Hans) van Bemmel, Kuyperstraat 29, 3601 VE Maarssen, tel. (0346) 564780

Hoofdredactie Periodiek: P. (Piet) Gentenaar, Burgemeester Strick van Linschotenstraat 42, 3604 AM Maarssen
e-mail: bestuur4@historischekringmaarssen.nl / Kopij zenden aan: P. Gentenaar

Hoofdredactie Periodiek: J. (Jaap) Trouw

Secretaris Periodiek: A.J. (Arjan) van Weele

Eindredactie Periodiek: P. R. (Ria) Tijhuis, Bloemstede 434, 3608 VB Maarssen, tel. (0346) 575222,
e-mail: bestuur5@historischekringmaarssen.nl

Secretaris Periodiek: A.J. (Arjan) van Weele

Bestuurslid en redacteur Periodiek: B. (Bert) de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599,
e-mail: bestuur3@historischekringmaarssen.nl

Bert de Ruiter voor verkoop losse nummers Periodiek: Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599,

Redacteur Periodiek: Herman Schols

Redacteur Periodiek: Els Sonneveld

Redacteur Periodiek: Lotte Kwakman

© 2022 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2