Bestuur en organisatie

Doel van de Historische Kring Maarssen:

Het doel van de Kring is het wekken van belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Maarssen en de andere woonkernen binnen het gebied van de voormalige gemeente Maarssen, o.a. Oud-Zuilen, Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De Kring streeft voorts naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in dit gebied.

De Historische Kring Maarssen tracht deze doelstelling te realiseren door:
– het uitbrengen van boeken en een periodiek;
– het organiseren van lezingen;
– het organiseren van excursies;
– het verzamelen van boeken en foto’s;
– het plaatsen van infopanelen bij belangrijke monumenten;
– het verwerven, bewaren en bewerken van archieven van organisaties, instellingen en bedrijven;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties en instellingen over behoud van cultuurhistorische waarden; het mede organiseren van de jaarlijkse Monumentendag e.d.

Bestuursleden HKM met een specifieke taak:

Voorzitter: Bert Appeldoorn, Mozartlaan 48, 3603 BH Maarssen,
e-mail: voorzitter@historischekringmaarssen.nl
Secretaris: Arie van  Ginkel, Ruys de Beerenbrouckstraat 8, 3601 CB Maarssen, tel. (0346) 564168,
e-mail: secretaris@historischekringmaarssen.nl
Penningmeester: Len Goossens, Nicolaas Maesstraat 23, 3601 DP Maarssen, tel. (06)36261409
e-mail: penningmeester@historischekringmaarssen.nl
Bestuurslid Monumenten en Archeologie: Hans van Bemmel
Bestuurslid Algemene Zaken: Bert de Ruiter, Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599
Kandidaat bestuurslid Planologie en Beleid: Helma Bokhove
Communicatie en Promotie: vacant
Activiteiten en Evenementen: vacant

Kaderleden Periodiek:

Hoofdredactie Periodiek: Piet Gentenaar, Burgemeester Strick van Linschotenstraat 42, 3604 AM Maarssen
e-mail: redactie@historischekringmaarssen.nl / Kopij zenden aan: P. Gentenaar
Hoofdredactie Periodiek: Jaap Trouw
Secretaris Periodiek: Arjan van Weele
Eindredactie Periodiek: Ria Tijhuis
Redacteuren Periodiek: Bert de Ruiter, Herman Schols, Els Sonneveld, Lotte Kwakman

Bert de Ruiter voor verkoop losse nummers Periodiek: Nic. Maesstraat 6, 3601 DR Maarssen, tel. (0346) 563599,

Werkgroepen:

Werkgroep archeologie en planologie: Hans van Bemmel, Helma Bokhove
Werkgroep archief, bibliotheek en documentatie: Arie van Ginkel, Cees van Bart, Nel van Haaften en Leo Kerkhoff
Werkgroep informatieborden: Hans van Bemmel, Bert de Ruiter
Werkgroep Website en Facebook: Arie van Ginkel, Bert de Ruiter,
Werkgroep Archief Digitale Afbeeldingen (ADA): Piet Gentenaar, Bert de Ruiter, Arie van Ginkel
Commissie Open Monumenten Dag (OMD): Hans van Bemmel (adviseur), Willem Gresnigt, Arie van Ginkel, Linde Marcé, Els Sonneveld

Ledenbeheer: Jantien de Ruiter, E-mail: ledenbeheer@historischekringmaarssen.nl

© 2023 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2