De volgende documenten zijn gepubliceerd:

  • Financieel jaaroverzicht 2017 en begroting 2018
  • Jaarverslag secretariaat 2017
  • Huishoudelijk reglement HKM (versie 2017) en 2 bijlagen
  • Notulen jaarvergadering 2017
  • Activiteitenjaarplan 2018

De documenten staan in het blauwe blok “De Vereniging” – bestuur en Organisatie – documenten (onderaan pagina).