Image is not available

Facebook

11-08-2017, 16:17

Historische Kring Maarssen

Wat is er open op Open Monumentendag 9 september 2017

De volgende monumenten zijn gratis te bezoeken op deze dag van 11.00 tot 16.00 uur, tenzij hieronder anders aangegeven.

In Maarssen
Boerderij Oostwaard, Oostwaard 8.
Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b.
Goudestein, Diependaalsedijk 19.
Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3.
Dorpskerk, Kerkweg 19.
Zaalkerkje van de Gereformeerde Gemeente, Kerkweg 14.
Oude gemaal Bethunepolder, Machinekade 19.
Fort Maarsseveen, Herenweg 3.

In Oud-Zuilen
Slot Zuylen, Toernooiveld 1. Elk half uur (11.30 - 16.00 uur) rondleidingen door het slot.
Slotkapel Oud-Zuilen, Dorpsstraat 10. De kerk is te bezichtigen van 13.00-16.00 uur.
Begraafplaats Oud-Zuilen, Groeneweg.
Boerderij Willemshoeve, Groeneweg 2.
Poldermolen Westbroek, Nedereindsevaart 3. Zaterdag 9 en zondag 10 september geven de molenaars rondleidingen van 10.00-17.00 uur.

In Tienhoven
Boerderij Familie van der Linden, Griendweg 1.
Molen De Trouwe Wachter en stuwsluis, Dwarsdijk 12.
Protestantse Kerk van Tienhoven, Laan van Niftarlake 62.
Boerderij en Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7,
Schaatsmuseum, Laan van Niftarlake 49.
Boerderij Kastanjehoeve met dorpswinkel Kastanjehoeve, Looydijk 18,

Afsluiting van de dag en uitreiking Bronzen Troffel in Boom en Bosch te Breukelen. Iedereen is van harte welkom!
... Lees verderVerberg

Commentaar op Facebook

Godsdiensten kerk verwelkomen aller gelovige

07-07-2017, 13:55

Historische Kring Maarssen

Jaagpad is wel een groot woord voor een paadje. Maar oké beter iets dan niets. ... Lees verderVerberg

Jaagpad is wel een groot woord voor een paadje. Maar oké beter iets dan niets.

30-06-2017, 12:15

Historische Kring Maarssen

De voorbereidingen voor de aanleg van het jaagpad zijn begonnen. ... Lees verderVerberg

De voorbereidingen voor de aanleg van het jaagpad zijn begonnen.

29-06-2017, 17:01

Historische Kring Maarssen

Opening Zoddenpad en Vredevoetpad

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. Landschap Erfgoed Utrecht opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad. En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. De officiële opening van de beide routes werd verricht door
Mirjam Maasdam-Hoevers (gedeputeerde provincie Utrecht), Ivo Brautigam (directeur Landschap Erfgoed Utrecht) en Arjenne Bak (Gebiedsmanager Vechtplassen, Natuurmonumenten. Beide routes starten bij Streekmuseum Vredegoed In Tienhoven.
Het Vredevoetpad is een wandelroute van Natuurmonumenten die deels over een nieuw wandelpad in de Taartpunt loopt. Dit pad is aangelegd in combinatie met een natuurontwikkelingsproject waarbij nat schraalland is ontwikkeld. Een mooie route waarmee de nieuwe natuur in dit gebied optimaal beleefbaar is. Dit project is gefinancierd door de provincie Utrecht.

Het Zoddenpad is het 101e Klompenpad. Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Samen met gemeenten, vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het onder regie van Landschap Erfgoed Utrecht gelukt het Zoddenpad te ontwikkelen.

Het Zoddenpad is ongeveer 13 km lang en leidt door het mooie buitengebied van Tienhoven en Westbroek. De route kan ook langer gemaakt worden en is dan 18 km. Wandelen over laagveen, langs petgaten en door bos en boerenland. Voor het Zoddenpad is een folder beschikbaar. Als je het Zoddenpad loopt met de bijbehorende folders leer je meer over de natuur en de cultuur in de omgeving. De folder is onder andere verkrijgbaar bij het startpunt. Ook is er een app ontwikkeld voor de route. Met de smartphone in de hand ontdek je bijzondere plekjes en hoort u interessante achtergrondverhalen van het gebied. Een kaart is overbodig, want de app wijst de weg.

Meer informatie over het Zoddenpad en andere Klompenpaden staat op www.klompenpaden.nl. Klompen aan, rugzak op en gaan!
... Lees verderVerberg

Opening Zoddenpad en Vredevoetpad

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. Landschap Erfgoed Utrecht opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad. En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. De officiële opening van de beide routes werd verricht door 
Mirjam Maasdam-Hoevers (gedeputeerde provincie Utrecht), Ivo Brautigam (directeur Landschap Erfgoed Utrecht) en Arjenne Bak (Gebiedsmanager Vechtplassen, Natuurmonumenten. Beide routes starten bij Streekmuseum Vredegoed In Tienhoven.
Het Vredevoetpad is een wandelroute van Natuurmonumenten die deels over een nieuw wandelpad in de Taartpunt loopt. Dit pad is aangelegd in combinatie met een natuurontwikkelingsproject waarbij nat schraalland is ontwikkeld. Een mooie route waarmee de nieuwe natuur in dit gebied optimaal beleefbaar is. Dit project is gefinancierd door de provincie Utrecht.

Het Zoddenpad is het 101e Klompenpad. Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Samen met gemeenten, vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het onder regie van Landschap Erfgoed Utrecht gelukt het Zoddenpad te ontwikkelen.

Het Zoddenpad is ongeveer 13 km lang en leidt door het mooie buitengebied van Tienhoven en Westbroek. De route kan ook langer gemaakt worden en is dan 18 km. Wandelen over laagveen, langs petgaten en door bos en boerenland. Voor het Zoddenpad is een folder beschikbaar. Als je het Zoddenpad loopt met de bijbehorende folders leer je meer over de natuur en de cultuur in de omgeving. De folder is onder andere verkrijgbaar bij het startpunt. Ook is er een app ontwikkeld voor de route. Met de smartphone in de hand ontdek je bijzondere plekjes en hoort u interessante achtergrondverhalen van het gebied. Een kaart is overbodig, want de app wijst de weg. 

Meer informatie over het Zoddenpad en andere Klompenpaden staat op www.klompenpaden.nl. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Commentaar op Facebook

Christenen*mecatoplein Islam zijn aller welkom

10-06-2017, 11:03

Historische Kring Maarssen

OpBuuren krijgt haar historisch Jaagpad terug

Na een langdurige juridische strijd zal het cultuurhistorische Jaagpad langs OpBuuren worden hersteld. De Facebookpagina van de lokale partij Maarssen 2000 bericht dat betrokken partijen op minnelijke wijze tot overeenstemming zijn gekomen. De gronden worden uiterlijk 1 juli 2017 opgeleverd aan de ontwikkelaar.
Fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000, maakt zich al jaren hard voor het herstel van het Jaagpad: "Ik ben zeer verheugd dat uiteindelijk, na jaren van praten en rechtszaken, partijen overeenstemming hebben bereikt. Veel van onze inwoners hebben Maarssen 2000 de afgelopen jaren laten weten dat het Jaagpad onlosmakelijk verbonden is aan de cultuurhistorie van de Vecht en Maarssen en dat het onverteerbaar zou zijn als het Jaagpad onderbroken zou worden. Met de overeenkomst die nu gesloten is wordt er eindelijk een punt gezet achter een al jaren slepende kwestie.”
Franko Zivkovic-Laurenta: “Sinds 2012 zijn we bezig met de realisatie van het Jaagpad in Opbuuren.
Het college is daarom verheugd te melden dat het cultuurhistorische jaagpad voor onze gemeente definitief behouden wordt. De partijen zijn op minnelijke wijze tot overeenstemming gekomen. Het Jaagpad in OpBuuren wordt nog dit jaar aangelegd.”
Gemeente Stichtse Vecht: 'Na een lange periode van onzekerheid, heeft begin van dit jaar een (vervolg)zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. De zaak die sinds 2012 speelt heeft veel gevergd van alle betrokken. Na de zitting zijn partijen diverse malen bij elkaar gekomen. Uiteindelijk is een schikking getroffen, waarbij is afgesproken dat de gronden uiterlijk 1 juli 2017 worden opgeleverd aan de ontwikkelaar
... Lees verderVerberg

Commentaar op Facebook

Met dank ook aan de inspanningen van MOL en de historische kring Maarssen die opkomen voor het behoud van het cultuur en historisch erfgoed van Maarssen. 👏

Mooi resultaat! Hoop spoedig het pad te mogen zien. Hans

Nieuws

Data om in uw agenda te noteren.

Programma HKM Najaar 2017 De Kring is bij de volgende evenementen aanwezig: Zaterdag 9 september 2017: Open Monumentendag. Zaterdag 4 november 2017: Vrijwilligers dag Bisonspoor. Data van lezingen om in uw agenda te reserveren: Donderdag 5 oktober 2017: De Nachtwacht...

Lees meer

Opening Zoddenpad en Vredevoetpad

Op 28 juni werden twee nieuwe wandelroutes geopend in het Oostelijke Vechtplassengebied. Landschap Erfgoed Utrecht opende het 101ste Klompenpad, het Zoddenpad. En Natuurmonumenten opende het Vredevoetpad. De officiële opening van de beide routes werd verricht door...

Lees meer

© 2017 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2