Inhoud Periodiek 1- 2022

Maarssen op de kaart
Hans van Bemmel en Arjan van Weele
Dit artikel is mede gebaseerd op een lezing door Hans van Bemmel over hetzelfde onderwerp. Met behulp van oude kaarten, gravures en later luchtfoto’s wordt de ontwikkeling van het gebied van Maarsseveen/Maarssen e.o beschreven.

De wandeling van De Pijper in 1916 – Deel 15
Ria Tijhuis
De Pijper wandelt vanaf hoek Kaatsbaan langs de Diependaalsedijk en dan door de Klokjeslaan en via Driehoekslaan naar de ’s-bocht’. Ria beschrijft wat hij in 1916 tegenkwam in relatie met hoe de situatie nu is.

Hendrik de Sandra en Maarssen
Wally Smits
In dit artikel beschrijft de auteur het wedervaren van de gegoede familie De Sandra en haar relatie met Maarssen. Het gezin De Sandra brengt vanaf 1648 tot ongeveer 1669 door in Maarssen, eerste vijf jaar op Goudestein en dan op Zuylenburg (Ter Meer).

MHV 50 jaar – Van klein clubje naar professionele organisatie
Carlo de Meijer
De ontwikkeling zoals in de titel vermeld wordt beschreven in dit artikel. Een ontstaansgeschiedenis met ups en downs, waarin met name aandacht voor de inzet en het enthousiasme van de mensen die het allemaal mogelijk gemaakt hebben.

Hisgis, een historische TomTom
Wally Smits
Op basis van enkele voorbeelden van molens rond Maarssen wordt duidelijk gemaakt wat het Historisch Geografisch Informatiesysteem kan betekenen voor historisch onderzoek.

Uit de oude schoenendoos – Deel 88
Hans Sagel
Deze keer een prentbriefkaartfoto met een feestelijke groep in de Kaatsbaan. Nader onderzoek, mede van de tekst op de achterzijde, dateert de afgebeelde foto van een vredesfeest in 1919.