Inhoud HKM Periodiek nr. 1-2022

Het eerste nummer van het Periodiek, dat uitkomt rond half februari dit jaar, opent met het artikel ‘Maarssen op de kaart’ van Hans van Bemmel en Arjan van Weele. Aan de hand van oude kaarten en foto’s beschrijven zij vier belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van Maarssen. Aan de orde komen de bouw van vele buitenplaatsen in de zeventiende eeuw, de grootschalige afgraving van veengronden ten behoeve van de turfwinning in de achttiende eeuw, de ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer eind negentiende en begin twintigste eeuw en de omvangrijke nieuwbouw in Maarssen na WOII.

Ria Thijhuis wandelt in haar reeks ‘De wandeling van De Pijper in 1916’ over de Diependaalsedijk en de Klokjeslaan en vertelt wat er allemaal veranderd is in de bebouwing sinds de tijd van De Pijper.

Wally Smits schreef een tweede artikel over de aanzienlijke familie De Sandra. Het gezin De Sandra kwam van 1648 tot 1669 elke zomer naar Maarssen. De eerste vijf jaar op Goudestein en vervolgens op Zuylenbug (Ter Meer). De auteur laat zien dat de keuze van Maarssen voor hun zomerse verblijf niet los te zien is van de bestaande familierelaties in Maarssen.

De Maarssense Hockey Vereniging (MHV) bestaat dit jaar 50 jaar en Carlo de Meijer beschrijft hoe de vereniging in deze periode uitgroeide van klein clubje tot een professionele organisatie met ruim 1600 leden.

Wally Smits heeft ook een bijdrage geleverd over ‘Hisgis, een historische TomTom’. Hij gebruikt deze historische zoekmachine voor het opsporen van gegevens over molens in de omgeving van Maarssen. Hij ontdekt onder andere dat er langs de Maarsseveensevaart niet ver van de Heuvellaan ook een molen heeft gestaan.

Deze aflevering van het Periodiek wordt afgesloten met de rubriek ‘Uit de oude schoenendoos’. Hans Sagel onderneemt daarin een zoektocht naar een feestelijke erepoort op de Kaatsbaan in 1919. Wie staan er allemaal op de foto?