Inhoud Periodiek 3-2022

Hoe de Vecht een rivier werd om op te spelevaren
Steven de Clercq
De belangrijke rol en functies van de Vecht door de vele eeuwen heen worden belicht en geïllustreerd met vele verhelderende afbeeldingen. De promotie van de rivier als recreatierivier krijgt natuurlijk bijzondere aandacht.

Steenoven Goed ten Bosch
Wally Smits
Op basis van een oude kaart van ‘De Steenplaats’ beschrijft de auteur uitgebreid de ontwikkeling en teloorgang van steen- en kalkovens, ook rond dit ‘Goed’ en de geschiedenissen van de betrokken families.

Natuurgebied Molenpolder Deel 1: Het landschap
Jaap Trouw
De ontstaansgeschiedenis van dit gebied, 200 ha groot, gelegen langs de Maarsseveensevaart is onderwerp van dit uitgebreide artikel. Vervening, turfwinning, inklinking en kreeftenplaag zijn elementen in dit verhaal.

Peerlenburgh, vroeger en nu
Carlo de Meijer
Deze buitenplaats van Huydecoper wordt belicht op basis van oude kaarten en documenten. Hoe heeft zich de omgeving in de loop er eeuwen ontwikkeld en wat is het huidige Peerlenburgh?

Nieuwe boeken
Het boek van Daan Wolfert ‘Een RAMP voor de VECHTSTREEK 1672-1673’ wordt in deze bespreking een echte aanrader genoemd. Veel informatie met aandacht voor historische feiten en menselijke ervaringen.

Uit de oude schoenendoos
Hans Sagel
Een foto van twee spelende meisjes op de Diependaalsedijk omstreeks 1928. Een van hen is Luda Dorrestein. Hans Sagel beschrijft zijn relatie met deze bijzondere vrouw die helaas in maart 2022 is overleden.