Inhoud Periodiek 2-2022

Tienhoven en Anne Frank
Jan en Jeanine Boesen
Naar aanleiding van een foto van de kerk in Tienhoven in de kamer van Anne Frank wordt haar mogelijke relatie met deze plek beschreven, mede op grond van gesprekken met tijdgenoten als Hannah Pick-Goslar.

Gedichtje korenmolen De Hoop in Zuilen – nu volledig
Bob Manten
Gecombineerd met extra informatie over deze molen ging de auteur op zoek naar het complete gedicht. Hij vond het en het is een ode aan de molenaarsfamilie De Ridder en gedateerd op 15 mei 1945.

De klokkenvordering van de Heilig Hartkerk
Wally Smits
In februari 1943 werden de klokken uit de kerk verwijderd en afgevoerd. Op basis van gedegen onderzoek en verhelderende illustraties beschrijft de auteur de toedracht en omstandigheden die geleid hebben tot deze inbeslagname, maar ook de naoorlogse vervanging van de klokken.

Bovenlichten en snijramen Deel 1
Jaap Trouw
In Maarssen en Oud-Zuilen zijn de oude panden vaak versierd met fraaie ornamenten boven de voordeuren. De meest opvallende worden beschreven in dit artikel en ook de symboliek wordt toegelicht.

De bijzondere begraafplaats van Oud-Zuilen
Tineke Barneveld
In een uitgebreid artikel wordt de geschiedenis beschreven van deze bijzondere plek (in gebruik genomen in 1782) met verhalen over betrokken personen en opvallende gebeurtenissen. De begraafplaats kreeg in 2022 De Bronzen Troffel uitgereikt.

Het Hooge Land heringericht
Bob Manten
Een verhaal over de plannen voor het ‘weiland van Spelt’ langs de Diependaalsedijk, door de eigenaar overgedragen aan Het Utrechts Landschap. Welke bomen en dieren gaan de herinrichting vormgeven?

Nieuwe boeken
Het echtpaar Jan en Jeanine Boesen heeft in een fraai boek met boeiende achtergrondinformatie de ontwikkeling beschreven van hun huis ‘Schaep en Hof’ in Tienhoven.

Uit de oude schoenendoos
Hans Sagel
Een foto van een militaire marimbaspeler achter de gymnastiekzaal aan de Gaslaan uit mei 1945. Hans achterhaalt veel detailinformatie en zo gaat de foto leven.