Inhoud Periodiek 2023-1

Kringnieuws

Nieuws uit de vereniging en een terug- en vooruitblik wat betreft de jubileumactiviteiten.

Ook is er informatie over een schenking aan de Kring vermeld en natuurlijk nieuws over een excursie.

Impressies Canonlezers

De redactie vroeg enkele leden hoe zij als lezer het jubileumboek Canon van Maarssen en omliggende kernen hebben ervaren. Het boek blijkt een aanrader.

Natuurgebied Molenpolder Deel 2

Jaap Trouw

In dit tweede deel beschrijft de auteur de herinrichting van het gebied en geeft hij interessante details over ontwikkelingen van de ecologische aspecten.

Wandeling van De Pijper in 1916 Deel 16

Ria Tijhuis

Ria wandelt met De Pijper ditmaal van Geesberge langs de Vecht naar Cromwijck. Onderweg wordt ook hier de belangrijke rol van Huydecoper weer duidelijk, maar ook besteedt zij aandacht aan de Vechtschilder Nicolaas Bastert.

Molen Maarssenbroek

Wally Smits

De Maarssenbroekse watermolen en onderzoek daarnaar is de basis voor dit artikel. Het grote belang van molens in ons poldergebied, hun functie en alle perikelen rond bouw en exploitatie worden toegelicht. Oude kaarten zijn daarbij een belangrijk illustratie- en informatiemiddel.

Verdwijnpijn Deel 2

Hans van Bemmel en Jan Simonis

In dit Deel 2 komen weer vijf karakteristieke panden aan de orde die uit de oude dorpskern van Maarssen verdwenen zijn. De auteurs vragen zich ook af in hoeverre behoefte aan groei ook moet betekenen dat er veel van waarde verdwijnen moet…

Vijftig jaar verenigingsleven

Carlo de Meijer

Onder welke invloeden heeft het verenigingsleven in Maarssen de afgelopen vijftig jaar blootgestaan? Verenigingen kwamen en verenigingen gingen en zijn altijd spiegels van de samenleving.