Inhoud HKM Periodiek nr. 3-2021

Dit nummer verschijnt in de eerste week van augustus en opent met een bijdrage van Hans van Bemmel. Hierin vertelt hij over de bezienswaardigheden die hij ziet op een wandeling langs de Vecht van Oudaen tot Cromwijck. Het artikel is geïllustreerd met vele, oude foto’s.

Het tweede artikel draagt de titel ‘Herinneringen aan zuster Margareth van Priorij Emmaus’. Het is geschreven door een oud-leerlinge van het opleidingsinstituut De Cloese, die later secretaresse werd van zuster Margareth. De zuster was ook buiten het klooster geliefd. Vele inwoners van Maarssen kenden haar en hebben dierbare herinneringen aan haar.

Rob Franse interviewt in zijn vaste rubriek ditmaal Carla van der Lugt als vertegenwoordiger van de inmiddels opgeheven zang- en oratoriumvereniging Excelsior. Excelsior, de oudste vereniging van Maarssen, onderging recent het lot van vele verenigingen die het van vrijwilligers moeten hebben: te weinig aanwas van vrijwilligers voor koor en voor bestuur. Carla blijft optimistisch. Ze hoopt op voortzetting van de activiteiten in een nieuwe vorm, bijvoorbeeld een ‘projectkoor’.

Jaap Kottman gaat in zijn bijdrage in op de geschiedenis van de theekoepel van de buitenplaats Vechtoever. De foto’s laten zien hoe verschillend de koepel er in de loop van de tijd uit heeft gezien. Aanleiding voor zijn verhaal is de slechte onderhoudssituatie waarin de koepel nu verkeert.

Carlo de Meyer beschrijft de interessante historie van het gebouw waarin Bistro Belle nu gehuisvest is. Dit was oorspronkelijk een dwarshuisboerderij die vanaf eind zestiende eeuw ook dienstdeed als Regthuys van het Gerecht Zuylen en Swesereng. Vandaar de titel: ‘Bistro Belle en het oude Regthuys: van recht tot gerecht’.

Hans Sagel stelt in zijn rubriek De Oude Schoenendoos de Maarssenaar Arie van Hof, aan u voor: bakker en verzamelaar.