Inhoud van HKM Periodiek nr. 2-2021

Dit nummer opent met een bijdrage van Jan-Willem Gunning over de joodse begraafplaats bij de Machinekade. De auteur vertelt de geschiedenis van de aankoop van het land voor de begraafplaats. In de bestaande literatuur bestaan nogal wat misvattingen over die aankoop. De auteur vertelt hoe het wel is gegaan.

Het tweede artikel draagt de titel Love Lost en handelt over jong geluk langs en op de Vecht in Maarssen. In 1906 komt professor Kan, eerste geografiehoogleraar in Nederland, met zijn gezin in het huis De Vecht aan de Herengracht wonen. Zijn stiefzoon Henri Wijnmalen, later een wereldberoemd luchtvaartpionier, ontmoet tijdens het schaatsen het meisje Jo(hanna), een dochter van A.A. van Vloten, de eigenaar van de Bethunepolder. In het artikel is te lezen hoe het verzet van de vader leidt tot een verloren liefde.

Wally Smits vervolgt zijn verhaal over criminaliteit in de Vechtstreek in vroeger tijden. In dit tweede deel behandelt hij de misdrijven die leidden tot de doodstraf. Vele gestraften werden voorafgaand aan een bekentenis op de pijnbank gelegd.

Jan Boesen schrijft over de geschiedenis van de Gereformeerde kerk in Tienhoven en hoe deze kerk na jarenlange leegstand werd gered van de sloop.

De rubriek De wandeling van de Pijper in 1916 gaat over de Langegracht en in zijn bijdrage Uit de oude Schoenendoos vertelt Hans Sagel over zwemmen bij de Plankjeslaan in Maarsseveen. In de boekenrubriek worden twee boeken besproken: ‘Een wrang feest. Hoe velen de bevrijding niet overleefden’ door Marjolein Bax en het boek van Douwe Koen ‘Het Vechtplassengebied’ over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassengebied