Periodiek HKM van juli 2020

Het eerste artikel in dit nummer is geschreven door de bekende historica Reinildis van Ditzhuyzen en gaat over vormen van ‘muurtooi’. Waarmee werden binnenmuren in de loop van de eeuwen zoal bekleed? Bijzondere aandacht krijgt het behangselschilderij van Elsenburg dat in het Vechtstreekmuseum hangt.

Wally Smits heeft zijn onderzoek voortgezet naar de in WOII verdwenen Joodse inwoners van Maarssen. Hij ontdekte dat Franz Schlesinger, die zich in 1941 als 18-jarige Joodse jongen in Maarssen vestigde en in 1943 in Utrecht werd gearresteerd, na de oorlog – na een verblijf in meerdere concentratiekampen – in Nederland terugkeerde en tot zijn pensionering als cardioloog in Utrecht werkte.

Bob Manten verdiepte zich in de geschiedenis van de verdwenen Zuilense korenmolen en de zestien molenaars die als eigenaar of huurder op de molen gewerkt hebben. De molen stond in het gebied waar nu de wijk Op Buuren is.

Marcel Blekendaal, de polderwachter, wordt geïnterviewd door Rob Franse. Marcel blijkt op vele fronten actief te zijn, want behalve polderwachter is hij ook cultuurmakelaar, kunstenaar, muzikant, voorzitter van de polsstokvereniging, docent, rondleider, fortwachter, redacteur en nog enkele zaken.

Deel 10 van De wandeling van de Pijper in 1916 gaat deze keer naar Huis ten Bosch. Ria Tijhuis beschrijft enkele belangrijke momenten uit de rijke geschiedenis van dit huis. De eerste vermelding van het Goet ten Bussche was in 1387.

Het artikel Cholera in Maarssen van Wally Smits laat zien hoe vroeger op dorpsniveau werd gereageerd op een dodelijke epidemie als cholera. Ook toen worstelde de samenleving met de vraag hoe de ziekte aan te pakken en hoe daarbij een acceptabele balans te vinden tussen individuele en gemeenschapsbelangen.

Het nummer wordt afgesloten met de rubriek Nieuwe boeken in de bibliotheek van de HKM en aflevering 83 van Uit de Oude Schoenendoos van Hans Sagel. Hij vertelt hoe de Maarssense verzetsvrouw Dit Kuyvenhoven in de concentratiekampen van Vught en Ravensbrück bevriend raakte met de joodse verzetsvrouw Selma van de Perre.