84        Kringnieuws

Een verslag van de voortgang van het jubileumjaar met de vaststelling dat de activiteiten succesvol zijn en positief worden beleefd.

88        Een lezer schrijft…

Zelfs Maarssenaren in het buitenland weten ons te vinden en wij zijn graag bereid hen te helpen met hun vragen

89        Een moderne ‘buitenplaats’ aan de Diependaalsedijk

Jan Simonis en Piet Gentenaar waren op bezoek bij de heer Kasiman die aan de Diependaalsedijk een villa neerzet in traditionele ‘buitenplaats’ stijl, maar met zeer moderne inrichting.

95        De taartpunt en meer kaarten van schout Monck

Wallie Smits duikt in de ‘cartografie’ van een zeventiende-eeuwse schoot en geeft interessante informatie over de ontwikkeling van het veengebied rond Maarssen.

102      De wandeling van De Pijper in 1916, een terugblik. Deel 18

Ook deze keer loopt Ria Tijhuis weer mee met de man die in het begin van de vorige eeuw door Maarssen wandelde en zijn belevingen vastlegde.

104      100 jaar Versteeg, van vader op dochter…

Een gesprek met mevrouw Versteeg over de geschiedenis van het familiebedrijf op de hoek Nassaustraat-Kaatsbaan.

107      De beeldhouwer René van Seumeren

Jaap Versteegh beschrijft uitgebreid het leven en werk van beeldhouwer Van Seumeren, ls voorbereiding op de expositie in het Vechtstreekmuseum

114      Arm zijn hoorde bij de samenleving. Deel 1

Op welke wijze werd in vorige eeuwen gekeken naar hulp aan armen en behoeftigen?

In dit eerste deel beschrijft Wally Smits met name de wijze waarop de kerken hiermee omgingen.

118      Achter de schermen – De jubileumcommissie                                                                           De mensen die zich sterk gemaakt hebben om het jubileumjaar tot een succes te maken, worden hier aan de lezers voorgesteld.