HKM-ledenvergadering donderdag 7 april om 20.00 uur Maarssen-Dorp

HKM-lezing ‘Ons oudste monument’ Dorpskerk Maarssen-Dorp

Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Maarssen in de Open Hof houdt Hans van Bemmel op 7 april een boeiende lezing over het oudste monument van Maarssen: De Dorpskerk aan de Kerkweg. Als uitvoerder bij bouwbedrijf Wiegeraad heeft Hans vele klussen gedaan in een aan de kerk, onder andere als laatste de ontmanteling van het interieur. Zo groeide zijn belangstelling voor dit monument en heeft hij zich erin verdiept.

Hans leidt ons rond de kerk en hij beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de tufstenen toren uit de twaalfde eeuw, de diverse gebruikers van de kerk en de daarbij behorende interessante, historische ontwikkelingen. Hij doet dit mede aan de hand van prachtige, oude prenten en schilderijen, waaronder enkele van Willem van Leusden.

In de kerk neemt hij ons ook mee onder de grond en beschrijft hij de opgravingen die hebben plaatsgevonden en de bijzondere vondsten en ontdekkingen in de kerk, zoals de drie windkeien die een bijzondere symboliek hebben.

Het interieur van de kerk kent vele boeiende, ook symbolische details. Bekende, Maarssense families zijn vertegenwoordigd in de rouwborden, de grafkelders en de ‘heerenbanken’. Hans vertelt interessante details over onder andere het oude orgel, de kansel van de Maarssense timmerman Jasper van Eeten en over de doopvont. Wat betekent het bijvoorbeeld dat deze achtkantig is? In deze lezing vindt u het antwoord op deze vraag en op vele andere vragen.

Open Hof aan de Kerkweg, 7 april a.s. HKM-leden gratis; niet-leden 5 euro entree.