Op donderdag 10 maart 2016 was de jaarvergadering. Statutair waren Sander Snijders, Ria Tijhuis en Tineke Barneveld aftredend. Sander Snijders heeft zich niet herkiesbaar gesteld en Ria en Tineke verklaarden zich bereid een herbenoeming te aanvaarden. Na de pauze gaf Bert van der Tol, bestuurslid van het streekmuseum Vredegoed, een lezing met als onderwerp ‘Bethune op de schop’.