Ruud Filarski hield voor de HKM een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart.
In zijn lezing ging hij vooral in op de veranderende sociale positie van de binnenschippers en hun gezinnen in de periode tussen 1850 en 1950. Daarbij lied hij zien dat het varend bestaan, zonder vaste woon- of verblijfplaats, in een snel veranderende samenleving voor hen een groot aantal problemen opleverde. Hij besteedde ook aandacht aan het belang van de Vecht als binnenvaartverbinding, zowel voor Utrecht als de plaatsen langs de rivier.
Ruud heeft drie jaar geleden zijn boek ‘Tegen de stroom in’ voltooid, een omvangrijk boek dat als eerste de volledige geschiedenis van de binnenvaart en vaarwegen in Nederland weergeeft. Over de Binnenvaart kon hij op boeiende wijze vertellen.