Na de pauze van de jaarvergadering nam Cees Eysberg ons mee in zijn lezing over schaatsen in Nederland. Vanuit een cultuur-historisch perspectief beschreef hij de ontwikkeling van de schaatscultuur in Nederland. Hij vertelde hoe die zich ontwikkelde en hoe mensen gebruik maakten van het ijs, zowel als vermaak (‘spekrijden’) als ook in de vorm van transportmiddel en strategisch hulpmiddel in tijden van conflicten (Alkmaars ontzet in 1573). Hij lardeerde zijn verhaal met diverse anekdotes, waarbij Hansje Brinker niet vergeten werd en natuurlijk de Elfstedentocht en zijn persoonlijke ervaringen daarbij een belangrijke plaats innamen. Hij besloot met de vraag naar de toekomst van de schaatscultuur. Aan belangstelling is er geen gebrek, maar veranderingen in infrastructuur van het oppervlaktewater, bemaling, scheepvaart, vervuiling en wellicht klimaatverandering hebben zeker invloed. Een ding is zeker: het moet natuurlijk wel blijven vriezen. We kunnen natuurlijk ook naar de Weissensee, Finland en zelfs naar de Gele Rivier in China.