Deze uitgave staan in zijn geheel in het teken van de oorlog en de bevrijding. Astrid Kuiper schreef in samenwerking met mevrouw Luda Diepgrond-Dorresteyn een artikel over de herdenking en bevrijding 70 jaar geleden. Wally Smits en Jan Simonis maakten een artikel over Maarssen in oorlogstijd. Dit geeft een beeld in hoofdlijnen van de oorlogsjaren in Maarssen tot vlak voor de bevrijding. Hans van Bemmel en Jan Simonis plaatsen een artikel over de bevrijding in Maarssen met zijn vreugde en verdriet. Ooggetuige tragische gebeurtenis bij de Vecht is een artikel van Wally Smits. Dit deel 1 werpt een nieuw licht op de gebeurtenissen bij de Vecht op bevrijdingsdag 1945. In deel 2 heeft Hans van Bemmel een gesprek gehad met mevrouw Van Eck-Vossestein over de tragische gebeurtenis bij de vecht op 5 mei 1945. Hans Sagel schreef een artikel Berichten uit Maarssen van onze correspondent W.J.N. van Wensen met als kop Augustus 1945. Dit waren artikeltjes die in de zomer van 1945 werden geschreven voor de lokale- en regionale pers door de heer Van Wensen. Arie de Zwart schreef in samenwerking met Han Brinkhof een artikel over de Bethunepolder 1940-1945 over de inundaties en de gevolgen en herstel van deze polder. Ook dit periodiek besluit Hans Sagel met zijn oude schoenendoos deel 62. Ditmaal met als onderwerp de feestvreugde op de Breedstraat na de bevrijding.