Bij het Kringnieuws wordt aandacht geschonken aan de toespraak van onze nieuwe voorzitter Michel van Schaik en de toetreding van onze nieuwe vicevoorzitter Ron Moers. Arie de Zwart was aftredend maar niet herkiesbaar. Wegens gezondheidsproblemen zag hij af van een verdere termijn. Ben van Schaik schreef een prachtig stuk over het oorlogsverleden van zijn Opa Willem Snel. Hans Sagel schreef zijn tweede deel over ‘De eerste vijf jaar van de Historische Kring Maarssen (1972-1977) ‘. Rob Franse had een interview met onze afgetreden vicevoorzitter Arie de Zwart en vooral het doorgeven van heel veel kennis. Hans van Bemmel schreef zijn tweede deel over Een wandeling van Cromwijck naar de Kaatsbaanbrug met als titel ‘Van uitspanning naar oversteek’. Een herinnering aan… Deel 3 geschreven door Pier Gentenaar gaat dit maal over De kermis op Huis Ter Meer. Wally Smits heeft een artikel geschreven over Anna Maria de Sandra. Een markante inwoonster van Maarssen. Deel 70 uit de oude schoenendoos van Hans Sagel gaat ditmaal over De Verenigde Zangers in 1949.