Ook dit periodiek beginnen we met het trieste nieuws dat onze tweede penningmeester Jan Kees Plomp op 1 juni is overleden.
Reinildis van Ditzhuyzen schreef een artikel over het behangselschilderij Elsenburg in Maarssen. Zij heeft dit schilderij in langdurige bruikleen beschikbaar gesteld aan het Vechtstreekmuseum. Zij had gehoopt dat dit schilderij besproken zou worden in het onlangs verschenen boek over de buitenplaats Elsenburg maar dat komt daar niet in voor dus heeft zij besloten hier een artikel over te schrijven voor ons periodiek.
Wally Smits kwam nog even terug op het themanummer van ons periodiek van mei 2020. Het betreft hier een artikel over Franz Günther Schlesinger waarvan Wally dacht dat hij de oorlog wel eens overleefd zou kunnen hebben. Bij nader onderzoek blijkt dit dus te kloppen.
Bob Manten schreef een artikel over ‘De zestien molenaars van de verdwenen Zuilense korenmolens’. Het betreft hier een verhaal over de familie van Bob Manten die in deze molen langs de Vecht gewoond en gewerkt hebben.
Rob Franse heeft voor dit periodiek een gesprek gehad met de polderwachter Marcel Blekendaal die ons écht leert kijken. Marcel, polderwachter, fortwachter, cultuurmakelaar, kunstenaar, muzikant, voorzitter van de polsstokvereniging, docent en rondleider.
Ria Tijhuis vervolgt haar wandeling van de Pijper in 1916. Deze wandeling is geheel gewijd aan Huis Ten Bosch. Dit huis staat nu midden tussen de bebouwing maar was eens een buitenplaats met 11 morgen grond (1 morgen is ruim 8000m2).
Cholera in Maarssen is een artikel van Wally Smits, door enkele lezers is ons de vraag voorgelegd of er ook iets bekend is over de manies waarop vroeger op dorpsniveau werd omgegaan met dodelijke epidemieën.
Hans Sagel sluit af met zijn oude schoenendoos met de kop. Schiphol, zaterdag 28 juli 1945’. Het betreft hier een Joodse verzetsstrijdster Selma van de Perre-Velleman. Zij werd door Matthijs van Nieuwkerk geïnterviewd over haar levensgeschiedenis.