Dit is alweer het laatste periodiek van dit jaar. We beginnen dit periodiek met een artikel van Hans van Bemmel en Jan Simonis over de oude, pas afgebroken, brandweerkazerne aan de Gaslaan. Ria Tijhuis schreef haar tweede deel over ‘De Wandeling van De Pijper in 1969, een terugblik’. Het eerste artikel van Clan Visser ’t Hooft gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van de Bethunepolder met als titel ‘Melk voor Visch; Van veenmoeras tot veenpolder’. Kees Floor schreef een artikel over het ‘Zuylens bekkesnijdersdrama’. Rob Franse bracht een bezoek aan de familie Kool en schreef een artikel daarover met als titel ‘Boer en boerin Kool wonen al ruim 90 jaar in Maarssenbroek’. Jaap Kottman, Jan Simonis en Hans van Bemmel schreven deel vier van Elsenburg, de verdwenen buitenplaats met als titel ‘Elsenburg II: Een keurbanket voor ’t graag gezicht, vol zwier en praal’. Deel twee, geschreven door Michel van Schaik, over ‘De Maria Dommer Stichting 1943-1972’. Er werd ook weer een nieuw boek besproken dat we hebben gekregen in onze bibliotheek. En ook dit jaar luidt Hans Sagel het jaar weer uit met zijn deel 73 van ‘Uit de Oude Schoenendoos’ en deze gaat over de bouw van een botenhuis aan de Vecht.