Carlo de Meijer begint dit periodiek met een artikel “Van Snaefsburg tot Snavelenburg’. In 2021 bestaat Zorgcentrum Snavelenburg 25 jaar. Het verpleeghuis werd in 1996 gesticht en vervult een belangrijke rol in de regio. Carlo bespreekt hier de rol van de naamgever Otto Snaefs.
Kees Floor schreef een artikel over De kaartjes van Maarssen in de gemeenteatlas van Jacob Kuyper. Rond 1868 verscheen de Gemeente-atlas van Nederland. Daartoe waren alle toenmalige gemeenten door cartograaf Jacob Kuyper in kaart gebracht.
Rob Franse is dit keer op visite geweest bij onze huidige voorzitter van de HKM Hans Kuijl. Vele leden van de Kring zullen hem nog niet kennen aangezien we nog geen lezingen hebben gehad en onze laatste jaarvergadering door corona ook werd afgelast.
Wally Smits schrijft over ‘Het schilderskwartier in Maarssen, wel 100 ooms en tantes’. Wally is op de Rembrandtsingel geboren en heeft daar gewoond van 1950 tot 1965 en probeert uit te leggen dat het wonen in een arbeiderswijkje toch wel aangenaam was.
Ria Tijhuis schreef deel 11 over de wandeling van De Pijper in 1916. Deze wandeling begint bij het huis op de hoek van het Maarsseveense Grachtje en de Schoutenstraat en lopen rechts af richting sluishuisje met schutsluis.
Luuc Kooijmans begint dit eerste deel met de titel ‘Onvriendelijke vrienden; rumoer rond Goudestein’. In twee artikelen beschrijft Luuc Kooijmans de geschiedenis van de familie Huydecoper.
Hans Sagel beschrijft in zijn oude schoenendoos een muurschildering die te vinden is in het voormalige gemeentehuis van Zuilen. (nu Oud-Zuilen).