Na een langdurige juridische strijd zal het cultuurhistorische Jaagpad langs OpBuuren worden hersteld. De Facebookpagina van de lokale partij Maarssen 2000 bericht dat betrokken partijen op minnelijke wijze tot overeenstemming zijn gekomen. De gronden worden uiterlijk 1 juli 2017 opgeleverd aan de ontwikkelaar.
Fractievoorzitter Ron Druppers van Maarssen 2000, maakt zich al jaren hard voor het herstel van het Jaagpad: “Ik ben zeer verheugd dat uiteindelijk, na jaren van praten en rechtszaken, partijen overeenstemming hebben bereikt. Veel van onze inwoners hebben Maarssen 2000 de afgelopen jaren laten weten dat het Jaagpad onlosmakelijk verbonden is aan de cultuurhistorie van de Vecht en Maarssen en dat het onverteerbaar zou zijn als het Jaagpad onderbroken zou worden. Met de overeenkomst die nu gesloten is wordt er eindelijk een punt gezet achter een al jaren slepende kwestie.”
Franko Zivkovic-Laurenta: “Sinds 2012 zijn we bezig met de realisatie van het Jaagpad in Opbuuren.
Het college is daarom verheugd te melden dat het cultuurhistorische jaagpad voor onze gemeente definitief behouden wordt. De partijen zijn op minnelijke wijze tot overeenstemming gekomen. Het Jaagpad in OpBuuren wordt nog dit jaar aangelegd.”
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Na een lange periode van onzekerheid, heeft begin van dit jaar een (vervolg)zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. De zaak die sinds 2012 speelt heeft veel gevergd van alle betrokken. Na de zitting zijn partijen diverse malen bij elkaar gekomen. Uiteindelijk is een schikking getroffen, waarbij is afgesproken dat de gronden uiterlijk 1 juli 2017 worden opgeleverd aan de ontwikkelaar