Herhaalde oproep

Naar aanleiding van de oproep van Piet Gentenaar op de jaarvergadering hebben enkele mensen zich al gemeld en hem uitgenodigd om bij hen thuis hun historische foto’s te bekijken. De afbeeldingen die voor het HKM-archief interessant zijn, kunnen dan gelijk gescand of gekopieerd worden. Onze leden helpen ons op die manier om ons archief uit te breiden. Als u denkt interessante beelden te hebben die u beschikbaar wilt stellen voor ons historisch archief, stuur dan een email naar HKMaarssen@outlook.com.