Periodiek HKM 2020 nummer 1

De eerste Periodiek van dit jaar, die rond half februari verschijnt, opent met een bijdrage van Herman Eijgelshoven waarin hij beschrijft hoe eind zestiende eeuw in de dorpskerken van de Vechtstreek de overgang verliep van katholicisme naar calvinisme. Het materiaal daarvoor putte de auteur uit het rapport van de ‘Visitatiecommissie van 1593’. Deze commissie, ingesteld door de Staten van Utrecht, bezocht de voormalige katholieke kerken en rapporteerde talloze ‘Paepsche stoutigheden’ die in strijd waren met het calvinisme en dus gecorrigeerd dienden te worden.

Rob Franse schetst deze keer in zijn interviewreeks een portret van de mensen-mens Hans van Bemmel; een man met grote kennis van en liefde voor de Vechtstreek.

In de bijdrage ‘Het baanwachtershuisje in de Bethunepolder’ vertelt Clan Visser ’t Hooft het bijzondere verhaal van een baanwachtershuisje dat ooit langs de spoorweg van Utrecht naar Rotterdam stond en door boer Hogenhout uit Breukeleveen steen voor steen werd afgebroken om het in de Bethunepolder opnieuw op te bouwen.

Ria Tijhuis volgt opnieuw De Pijper op zijn wandeling in 1916 door Maarssen en laat onder andere zien hoe de aanleg van de Termeerbrug leidde tot de sloop van de mooie Villa Jacoba.

Met de bijdrage ’t Vermaek’lyk Elzenburg besluit Lily Simonis de reeks over de verdwenen buitenplaats Elsenburg. Zij belicht in het kort aan de hand van de geschiedenis van Elsenburg de periodes van groei, bloei en verval van de buitenhuizen aan de Vecht.

Wally Smits schreef een bijdrage over de gemeente Zuylen in 1857. Hij putte daarvoor uit het toenmalige politiereglement en illustreert zijn verhaal met prachtige foto’s van Jacob Olie.

Deze aflevering van het Periodiek wordt traditiegetrouw afgesloten met een aflevering van de Oude Schoenendoos door Hans Sagel.