Laatste aanwinsten

Oproep

Geachte leden van de Historische kring Maarssen en inwoners van Maarssen en omstreken: gooi alstublieft uw oude foto’s en ander historisch materiaal over Maarssen e.o. niet weg. Wellicht is dit materiaal van belang voor de geschiedenis van Maarssen. Daarom: mocht u oude foto’s, documenten et cetera willen opruimen, neem dan s.v.p. contact op met een bestuurslid van de HKM.

Schenkingen 2015

Van de heer Ton Croiset van Uchelen ontvingen we een bijzonder boekwerkje samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Cambier van Nooten in 1922.

Van Hans Sagel ontvingen we vier prachtige foto’s van bouwwerken van architect Wijmstra, te weten drie foto’s van De Hooge Stoep, Kerkweg 39 en 41 en een foto van Vechtenstein aan de Zandweg.

Van Martin Breij ontvingen een foto waarop het bestuur van de CLV Maarssen staat bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum.

Van de heer Leo Broers kregen we enkele oude foto’s met betrekking tot Maarssen.

Mevrouw Sluizeman schonk ons twee bijzondere ansichtkaarten.

De heer Dick van der Wal schonk ons oude periodieken en boekjes Kijk op Maarssen.

Van Bas Wiegeraad ontvingen we boeken over pastoor Ariëns (1908-1926 in Maarssen), een grote collectie ansichtkaarten van Maarssen en een foto van de Stokmanssteeg.

Teus van Dam schonk ons een overzichtsboek uit 1895 over de aanleg van het Merwedekanaal en een boekje uit 1952 over de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Van Jan Molhuijsen kregen we diverse bodemvondsten uit Tienhoven, waaronder werpkootjes.

Van de heer Jütte ontvingen we diverse boeken, aangeboden op de jaarmarkt.

Van de heer W. Kerkvliet kregen we een collectie foto’s van de Transportwerktuigenfabriek Langerak en Van Lingen en een sleutelhanger van de N.V. Olieraffinaderij Zuilen aan de Zandweg.

Leo Broers schonk een klassefoto uit 1943/44 van de openbare kleuterschool in de Breedstraat en een afbeelding van het oorspronkelijke grafmonument van Dr. Alphons Ariëns op de R.K. Begraafplaats.

Van Herman Verkroost ontvingen we een aantal mooie oude ansichtkaarten van Maarssen.

Van Gerard Poolman uit Zeist ontvingen we een twaalftal oude ansichtkaarten van Maarssen uit de nalatenschap van zijn oom Erik Meijer.

Schenkingen 2016

Van Teus van Dam ontvingen we een boekwerkje uit 1896. Het is een beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede op last van het toenmalige Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tevens ontvingen we van hem een boekje uit 1952 betreffende het Amsterdam-Rijnkanaal.

Van de familie Brecht Munsterman ontvingen we een getekend stripboek uit 1927 met foto’s en krantenknipsels van Chiel de Boer, tandarts en cabaretier.

Van de familie Hendrickx uit Maarssen-Dorp kregen wij een oud document uit 1773. Het betreft een aanslagbiljet voor zogenoemde ‘Personele Ongelden’ van de Schout Jan Herman van der Haak gericht aan J. van Nathan van Tijn.

Van mevrouw E. Wijmstra-Mencke uit Amstelveen ontvingen wij een fotoboekje met de titel ‘Kweekhoven, 31 Mei 1916′. Het boekje bevat prachtige oude sepiakleurige foto’s van het huis, het interieur en de tuinen van ‘Kweekhoven’ (Queekhoven) te Breukelen.

Van Leo Broers ontvingen we een beker en het archief betreffende de kartdag van Stichting Koninginnedag die gehouden werd op 29 april 2000 op het Pieter de Hooghplein.

Via Herman Klein, conciërge bij het protestants christelijk onderwijs in Maarssen, ontvingen wij een groot deel van het archief van de ds. Sandersschool. de school stond in het verlengde van de Gaslaan, aan de Straatweg bij de Bolensteinseweg. De schenking bestaat onder meer uit 34 jaarverslagen van 1921 t/m 1953. Verder behoren bij de schenking de financiële papieren van 1942 t/m 1945, drie mappen met akten van aanstelling en een sepcificatieboek uit 1946.

Onze actieve archief/bibliotheekgroep heeft al deze schenkingen al geregistreerd en opgeborgen. Alle schenkers hartelijk dank. Tot ons genoegen groeit ons archief gestaag. Bij twijfels over geschiktheid van uw schenking, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Van de familie Van Zolingen ontvingen wij als geschenk het mooi ingebonden boek ‘Visserslatijn’ geschreven door Yge Visser.

Van mevrouw J. Zwanink-Verhoef uit Bloemstede ontvingen wij een serie ansichtkaarten van de Nederlandse Hervormde Kerk en een aantal kaarten van Breukelen.

Na afsluiting van de artikelenreeks over de architect Wijmstra is onze Kring in het bezit gekomen van een deel van het kantoorarchief van deze architect. Het is een schenking van de heer en mevrouw Lambrechtsen-Ruys.

Van de heer Leo Broers ontvingen we een zevental heel bijzondere foto’s en verder een aflevering uit 1965 van het blad voor het Maarssens gemeentepersoneel.

De heer Van Hof schonk ons ‘De Prins der Geïllustreerde Bladen’, jaargangen 1925, 1927 en 1928.

Ook Han Brinkhof schonk ons een exemplaar van dit tijdschrift.

Van Menno Brinkman, Chef kabinet van de voormalige gemeente Maarssen, ontvingen we 12 ingebonden delen met kopieën van krantenartikelen betreffende de gemeente Maarssen over de jaren 1981-1984.

Erik van Vredendaal schonk onze Kring het boekje ‘Recepten, wenken en raadgevingen voor de huisvrouw in Distributie-tijd 1943’.

De heer L. Rijsterborgh schonk ons vijf ontwerptekeningen van de hand van de architect W. Wijmstra van een villa die gestaan heeft aan de Parkweg.

Schenkingen 2017

Van de familie Bloemendaal kregen wij als geschenk vele dia’s uit de nalatenschap van Cees Bloemendaal en het archief dat betrekking heeft op de lezingen die hij gedurende zijn leven heeft gehouden voor HKM.

Ad Smorenburg, voormalig ondercommandant van de brandweer in Maarssen, schonk onze kring een grote verzameling publicaties over de brandweer vanaf de jaren zeventig tot het jaar 2000.

Van Jaap Dirks, zoon van de heer P.W. Dirks uit Utrecht, ontvingen wij het archief van de wandelsportvereniging De Vechtkanters.

Wij ontvingen als geschenk het archief van De Willem van Leusden Stichting met documenten van en over Willem van Leusden.

Eddy Wijnsma schonk ons een diastrook uit 1952 met afbeeldingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en met wat passanten daar op.

 

© 2017 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2