Moderne monumenten

Maarssen heeft ook een groot aantal moderne monumenten van na 1900 beschermd door het rijk of de gemeente of (nog) niet beschermd. Voor een selectie uit deze monumenten kijk hieronder.

De beschrijving van deze selectie van monumenten na 1900 is gebaseerd op: “Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht ”, Deel Maarssen, Geschiedenis en Architectuur, Uitgeverij Kerckebosch, Zeist /SPOU, Utrecht 2007.

Landhuis ‘De Vrijheid’

Dwarsdijk 3 in Tienhoven, is een gemeentelijk monument. Het is in 1951 ontworpen door Jan Rietveld, zoon van de beroemde architect Gerrit Rietveld. Het pand is van baksteen, wit geschilderd, twee verdiepingen hoog, in de stijl van het ‘nieuwe bouwen’. In 1990-1992 heeft de architect Mels Crouwel een uitbreiding in glas en staal ontworpen. Deze nieuwbouw is iets teruggezet ten opzichte van het bestaande gebouw.

Villa ‘Honk’

Emmaweg 1 te Maarssen is gebouwd in Jugendstil in 1904/05 in opdracht van de huisarts A.M. Hartog. Het is opgetrokken uit baksteen dat grotendeels wit is gepleisterd. De gevels worden gesierd door groen verglaasde bakstenen lijsten en strekken. De ramen aan de voorzijde en de Kerkweg laten prachtige Jugendstilbloemmotieven zien. In dit pand bevond zich een door Gerrit Rietveld in 1922 ontworpen spreekkamer, die algemeen gezien werd als een belangrijk ontwerp binnen zijn oeuvre, maar die helaas verloren is gegaan.

Groepsschuilplaats, Machinekade/Veenkade in Maarssen

Deze groepsschuilplaats, gebouwd in 1939/40, is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en bedoeld om een kleine eenheid militairen (ongeveer 12 man) bescherming te bieden tijdens vijandelijke beschietingen. De elders gelegen gevechtsposities van de militairen lagen in open opstellingen, de groepsschuilplaats was dus een wijkplaats, geen mini-fort waar men de vijand in opwachtte. Wij zien op de foto dat de aanaarding van de schuilplaats is verdwenen, waardoor de heipalen zichtbaar zijn. Deze waren nodig vanwege de slappe bodem; zij steken boven de bodem uit om onderlopen te voorkomen bij inundatie.

 

 

 

Gemaal, Machinekade (M) 19 te Maarssen

Ter verbetering van de polderbemaling werd het bestaande gemaal in 1930 vervangen door dit nieuwe gemaal naar een ontwerp van Ammerdorffer, voormalig bouwkundig hoofdopzichter van de Gemeente waterleidingen te Amsterdam. Het is een bakstenen complex van één bouwlaag met een zadeldak boven de middelste beuk en platte daken boven de zijbeuken. De deuren en vensters zijn van staal. Het gemaal is in 1971 vervangen door een automatisch gemaal, maar de twee originele door dieselmotoren aangedreven pompen in het interieur zijn nog steeds operationeel.

 

 

 

Kantoor annex Laboratorium ACF

Kantoor annex Laboratorium ACF, Straatweg 2A. Dit complex is in 1936 ontworpen door architect W. Wijmstra in kubistische stijl met details in expressionistische stijl. Opdrachtgever was ACF, een chemisch concern dat o.a. kinine produceerde. In 1955 is het gebouw aan de linkerzijde in dezelfde stijl uitgebreid, waardoor de L-vormige plattegrond veranderde in een U-vormige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen onder een plat dak met forse overstek. Het laboratorium was gevestigd op de verdieping.

 

 

 

© 2019 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2