Molens

De Trouwe Wachter (Waghter) - Tienhoven

Molen “De Trouwe Waghter”

Al sinds 1833 is deze wipwatermolen een opvallende verschijning aan de Dwarsdijk in Tienhoven. Zij dankt haar naam aan de situatie dat in de Tweede Wereldoorlog molenaar Van Garderen door de wiekenstand communiceerde of er al dan niet ‘onraad’ was. De molen heeft bijna 115 jaar dienst gedaan als watermolen voor het inmiddels opgeheven waterschap “De Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven”.

In de loop der jaren heeft het voortbestaan van de molen aan een zijden draadje gehangen. Een dreigende vervanging door een elektrisch gemaal in 1937 is slechts één aspect. Particuliere initiatieven ter verkrijging van financiële middelen voor de redding hebben ervoor gezorgd dat het gemaal werd afbesteld. In 1947 was er weer dreiging tot sloop en vervanging door gemaal. De waarde en functionaliteit stonden regelmatig ter discussie en dit gecombineerd met de kosten voor onderhoud en restauratie heeft gezorgd voor spannende tijden voor molenliefhebbers en andere betrokkenen.

Gecombineerd initiatief van de toenmalige burgemeester van Tienhoven, Monumentenzorg, de Molenstichting en G.S. van Utrecht heeft ervoor gezorgd dat voortbestaan voorlopig was verzekerd. De molen werd verkocht voor f 1,– en is enige tijd in particulier bezit geweest en gebruikt als weekendverblijf. Sinds 1960 heeft Natuurmonumenten het beheer over De Trouwe Waghter en sinds 1980 ook over het sluisje. Er is sindsdien al weer veel onderhoud en restauratie gepleegd maar de molen draait weer.

Meer informatie:

Polderarchieven

Jaarboekjes van Vereniging De Hollandse Molen en de Stichting De Utrechtse Molens

 

 

Molen 2

© 2024 Historische Kring Maarssen

Website door Studio2